Austrijos civilinio proceso kodeksas

Austrijos civilinio proceso kodeksas vok. Zivilprozessordnung - 'Civilinio proceso tvarka'; ZPO, öZPO) – Austrijos federalinis įstatymas, civilinio proceso teisės šaltinis; civilinio proceso kodeksas.

Istorija

redaguoti

1895 m. rugpjūčio 11 d. buvo priimtas Įstatymas dėl teismo proceso civiliniuose teisiniuose ginčuose (Gesetz vom 1. August 1895 über das gerichtliche Verfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozessordnung)).

1898 m. sausio 1 d. įsigaliojo ir buvo keistas daugiau nei 75 kartus.

Recepcija

redaguoti

Austrijos civilinio proceso kodeksas buvo iš esmės perimtas Lichtenšteine (Zivilprozessordnung vom 10. Dezember 1912, LGBl 9/1912). Tiesa, pakeista numeracija. Be to, vietoj paragrafų numatyti straipsniai.

Nuorodos

redaguoti