Australijos lietuvių studentų sąjunga

Australijos lietuvių studentų sąjungaAustralijos lietuvių jaunimo organizacija, veikusi nuo 1952 m. Australijoje, Sidnėjuje.

Istorija redaguoti

1951 m. Australijos aukštosiose mokyklose pradėjo studijas pirmieji lietuvių studentai. 1951 m. sudaryta Australijos lietuvių studentų sąjungos organizacinė valdyba (Vytautas Doniela ir J. Miknius). Australijos lietuvių studentų sąjunga įkurta 1952 m. Sidnėjuje. Sąjunga turėjo skyrius Sidnėjuje, Melburne, Adelaidėje, Kanberoje.

Valdybai paeiliui vadovavo skyriai. Nuo 1956 m. kasmet buvo šaukiami Australijos lietuvių studentų sąjungos suvažiavimai. Nuo 1958 m. kelerius metus savaitraštyje „Mūsų pastogė“ Sąjunga turėjo puslapį „Studentų žodis“. Australijos lietuvių studentų sąjungos skyriai rengdavo semestro pradžios, vad. „Initium semestri“, šventes, iškylas, viešas paskaitas, dalyvavo Australijos lietuvių bendruomenės veikloje, Pasaulio lietuvių jaunimo kongresuose, palaikė ryšius su JAV lietuvių studentais, Akademiniu skautų sąjūdžiu, Sidnėjaus filisterių būreliu, „Šviesa“, ateitininkais, korporacija „Romuva“.[1] Sumažėjus Australijoje bestudijuojančio jaunimo Australijos lietuvių studentų sąjungos veikla ilgainiui išblėso.

Šaltiniai redaguoti

  1. Vytautas DonielaAustralijos lietuvių studentų sąjunga. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. II (Arktis-Beketas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. 274 psl.