Australijos lietuvių periodika

Australijos lietuvių periodika – periodiniai leidiniai, kuriuos leido arba leidžia Australijos lietuviai.

Istorija redaguoti

Lietuviai Australijoje redaguoti

Pirmieji lietuviai į Australiją atvyko XIX a. pabaigoje. Brisbeno apylinkėse buvo susikūrusi lietuvių žemdirbių kolonija, kuri vėliau iširo. 1939 m. Australijoje gyveno apie 1000 lietuvių. Po Antrojo pasaulinio karo iš Vakarų Europos atvyko dar 8000 lietuvių. 1983 m. buvo beveik 10 000, 1995 m. – per 8000 lietuvių.

Lietuvių spauda redaguoti

Pirmieji lietuviški periodiniai leidiniai Australijoje buvo 1947 m. pradėtas leisti skautų biuletenis „Žvalgas“, ėjęs iki 1948 m., bei rotatorinis leidinys „Australijos lietuvių bendruomenės informacijos“, ėjęs 19481951 m. 1948 m. Adelaidėje pasirodė ir pirmasis lietuviškas laikraštis „Australijos lietuvis“, leistas iki 1956 m., savaitraštis „Mūsų pastogė“, einantis iki šių dienų, bei mėnesinis žurnalas „Užuovėja“, ėjęs iki 1950 m. 1950 m. Adelaidėje įsteigtas parapijos informacinis laikraštis „Šventadienio balsas“, 19531955 m. Melburne ėjo religinis tautinis žurnalo formato laikraštis „Švyturys“. 1956 m. taip pat Melburne Australijos lietuvių katalikų federacijos valdyba įsteigė savaitraštį „Tėviškės aidai“. Kaip šio savaitraščio priedas 1962 m. pradėtas leisti lietuvių ateitininkų dvimėnesis laikraštis „Ateities žingsniai“, o 19651979 m. ėjo literatūrinis priedas „Verpetai“. Nuo 1960 m. Adelaidėje leidžiamas dvisavaitis informacinis biuletenis „Adelaidės lietuvių žinios“, nuo 1963 m. – iliustruotas žurnalas anglų kalba „News Digest“ (Naujienų apžvalga), nuo 1975 m. – trimėnesis žurnalas „Baltic News“ (Baltijos naujienos), nuo 1977 m. – skautų biuletenis „Tėvynės židinys“, nuo 1982 m. – Vytenio šaulių kuopos biuletenis „Lietuva – lietuviams“, nuo 1993 m. – vyresnio amžiaus lietuvių ketvirtinis žurnalas „Bičiulis“. [1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 42 psl.