Australijos lietuvių katalikų federacija

Australijos lietuvių katalikų federacija, ALKFAustralijos lietuvių katalikiškų organizacijų susivienijimas, veikiantis nuo 1954 m. Australijoje. ALKF centras – Melburne.

Istorija redaguoti

Australijos lietuvių katalikų federacija įkurta 1954 m. Melburne, siekiant sutelkti Australijos lietuvius katalikus, jiems atstovauti, kreipti jų veiklą pasauliečių sielovados darbui. Kas 2 metai vyksta visuotiniai ALKF suvažiavimai. Juose dalyvauja Australijos lietuvių kunigai, ALKF valdybos nariai, Kontrolės komisijos nariai ir po 3 atstovus nuo kiekvienos katalikų organizacijos ir didesnio jos skyriaus; iš viso 45-70 atstovų. Renkama valdyba, kurių sudaro ALKF visuotiniame suvažiavimo išrinkti nariai ir Kunigų sekretoriato skiriamas dvasios tėvas (iš viso 8 asmenys), ir Kontrolės komisija (3 asmenys). Per suvažiavimą vyksta ir jaunimo bei literatūros vakarai. ALKF turi įgaliotinius Adelaidėje, Džilonge, Hobarte, Sidnėjuje, Moe, Salyje. Nuo 1956 m. ALKF leidžia laikraštį „Tėviškės aidai“.

Dvasios tėvu ilgą laiką buvo prelatas Algirdas Vaseris, 19872002 m. – prelatas Pranas Dauknys.

Valdybos pirmininkai redaguoti

Pranas Vaseris, S. Balčiūnas, Julius Gylys, A. Grigaitis, A. Bakaitis, V. Čižauskas, J. Petraitis, V. Laukaitis, V. Žemaitis, Edvardas Šidlauskas.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Edvardas ŠidlauskasAustralijos lietuvių katalikų federacija. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. II (Arktis-Beketas). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2002. 274 psl.