Aukščiausioji liaudies ūkio taryba

Aukščiausioji liaudies ūkio taryba, ALŪT (rus. Высший совет народного хозяйства, ВСНХ) – aukščiausias TSRS tarybinis ūkinio valdymo organas prie LKT, egzistavęs 19171932 m. ir turėjęs liaudies komisariato statusą.

Įsteigtas 1917 m. gruodžio 15 d. (gruodžio 2 d. pagal Juliaus kalendorių) CVK ir LKT nutarimu tam, kad organizuotų ir valdytų visą ekonomiką (tada vadino liaudies ūkiu) ir finansus. Į ALŪT sudėtį įėjo šakinės žinybos – Glavsacharas (Главсахар 'Vyriausiasis cukrus'), Glavneftė (Главнефть 'Vyriausioji nafta'), Centročajus (Центрочай 'Centrinis cukrus') ir kt. Regionuose buvo kuriami gubernijų ir apskričių (ujezdų) liaudies ūkio tarybos.

19631965 m. egzistavo TSRS Aukščiausioji Liaudies ūkio Taryba (ВСНХ СССР) prie TSRS Ministrų Tarybos. Tai buvo aukščiausiasis valstybės organas, vadovavęs Tarybų Sąjungos pramonei ir statybai. Jos vadovas buvo Dmitrijus Ustinovas.

Istorija redaguoti

Karinio komunizmo metais visa pramoninė gamyba, žaliavų ir produkcijos paskirstymas buvo valdomi ALŪT. Susikūrus TSRS ALŪT gavo jungtinio liaudies komisariato teises.

1920 m. pabaigoje buvo atlikta pirmoji centrinių pramonės valdymo organų reorganizacija. Jos metu ALŪT sudėtyje buvusių vyriausiųjų valdybų ir centrų skaičius sumažėjo nuo 71 iki 16. VIII Visos Rusijos Tarybų suvažiavimas priėmė nutarimą „Apie vietinius ekonominio valdymo organus“ (О местных органах экономического управления), kuris ALŪT valdyboms ir centrams suteikė teisę vadovauti gubernijų LŪT pagal vieningą liaudies ūkio planą. Nuo tada operatyvinį įmonių valdymą vykdė liaudies ūkio tarybos. Srityse (jungusiose po kelias gubernijas) esančių gubernijų LŪT ir įmones, tiesiogiai pavaldžias ALŪT, valdė naujai sukurti sričių pramonės biurai (промбюро).

1921 m. įvykęs IV Visos Rusijos liaudies ūkio tarybų suvažiavimas visas pramonės įmones padalino į dvi grupes:

 • liekančios pavaldžios ALŪT,
 • viso kitos, kurias valdo tiesiogiai gubernijų LŪT ar pramonės biurai.

Po šio pertvarkymo ALŪT tiesioginiame pavaldume iš 37 tūkst. įmonių (1400 tūkst. darbininkų) liko tik 4500 pačių stambiausių (1200 tūkst. darbininkų).

1922 m. vasarą liko šios vyriausiosios valdybos (rus. главные управления):

 • metalurgijos pramonės vyriausioji valdyba (Glavmetalas, Главметалл),
 • kalnakasybos pramonės vyriausioji valdyba (Glavgorpromas, Главгорпром),
 • anglies pramonės vyriausioji valdyba (Glavugolis, Главуголь),
 • elektrotechnikos pramonės vyriausioji valdyba (Glavelektro, Главэлектро),
 • degalų pramonės vyriausioji valdyba (Glavtopas, Главтоп, ГУТ]),
 • karo pramonės vyriausioji valdyba (Glavvoenpromas, Главвоенпром),
 • amatų, smulkaus verslo kooperacijos ir kitos smulkiosios gamybos pramonės vyriausioji valdyba (Glavkustpromas, Главкустпром),
 • valstybinės statybos vyriausioji valdyba (ГУС),
 • pramonės įmonių žemdirbystės ūkių vyriausioji valdyba (Glavzemchozas, Главземхоз).

Kitoms pramonės šakoms vadovavo ALŪT Centrinės pramonės valdybos sekcijos.

NEP laikais pramonė buvo perorientuota į ūkiskaitą. ALŪT sudėtyje atsirado keletas visarusijinių trestų – pvz., Rezinotrestas (Резинотрест 'Gumos trestas'), Чаеуправление ('Arbatos valdyba'), Sachartrestas (Сахартрест 'Cukraust trestas') ir kt. Vadovavimui trestų gamybinei veiklai ALŪT sudėtyje buvo sukurta Centrinė valstybinės pramonės valdyba (Центральное управление государственной промышленностью; Цугпром ВСНХ'), o reguliavimu ir planavimu užsiėmė Vyriausioji ekonominė valdyba (Главное экономическое управление, ГЭУ ВСНХ).

Nuo 3-iojo dešimtmečio vidurio TSRS ALŪT ėmė vis labiau stiprinti planinį pramonės valdymą. Sustiprėjo vyriausiųjų valdybų vaidmuo, ypač metalurgijos ir tekstilės pramonėje. Siekiant sutelkti visas gamybos stadijas vienose rankose 1926 m. rugpjūtį buvo panaikinta Centrinė valstybinės pramonės valdyba (Цугпром ВСНХ), o vietoj jos buvo sukurtos vyriausiosios valdybos pagal pramonės šakas – Glavtekstilė (Главтекстиль), Glavlesbumas (Главлесбум 'Vyriausiasis miškas ir popierius'), Glavchimas (Главхим 'Vyriausioji chemija'), Glavselpromas (Главсельпром 'Vyriausioji kaimo pramonė'), Glavgortopas (Vyriausioji kalkasybos ir kuro pramonė'). Kitas šakas ėmė valdyti naujai suformuoti komitetai.

1928 m. vyriausiosios valdybos imtos dalinti. Pvz., Glavmetalas buvo padalintas į tris vyriausias valdybas - juodosios metalurgijos, spalvotųjų metalo gavybos ir apdirbimo, mašinų gamybos ir metalo apdirbimo. Taip pat buvo padalinti ir Glavchimas bei Glavlesbumas. Tų pačių metų gruodį įvyko ALŪT plenumas, kuriame operatyvinis planų vykdymas perduotas vyriausiosioms valdyboms, kas pakirto sindikatų vaidmenį pramonės valdyme. Stiprėjant šakiniam valdymui vietinės LŪT visiškai prarado reikšmę, ir buvo pertvarkytos į vietinių vykdomųjų komitetų skyrius.[1].

1932 m. sausio 1 d. ALŪT buvo pertvarkytas į TSRS Sunkiosios pramonės liaudies komisariatą. Lengvosios pramonės, miško ir miško perdirbimo pramonės įmonės buvo perduotos į naujai sukurtus atitinkamus liaudies komisariatus.

ALŪT vadovai redaguoti

TSRS ALŪT pirmininkai redaguoti

RTFSR ALŪT pirmininkai redaguoti

 • Valerianas Obolenskis (Валериан Валерианович Оболенский; partinis pseudonimas N. Osinskis (Н. Осинский)) (1917–1918)
 • Aleksejus Rykovas (Алексей Иванович Рыков) (1918–1921)
 • Piotras Bogdanovas (Пётр Алексеевич Богданов) (1921–1925)
 • Semionas Lobovas (Семён Семёнович Лобов) (1926–1930)

RTFSR ALŪT pirmininkai redaguoti

 • Emanuilas Kviringas (Эммануил Ионович Квиринг) (1918–1919)
 • Vlasas Čiubaris (Влас Яковлевич Чубaрь) Чубарь) (1921–1923)
 • K. Maksimovas (К. Максимов) (?)
 • Moisejus Ruchimovičius (Моисей Львович Рухимович) (1925–1926)

Nuorodos redaguoti

 1. 1929 m. liepos 1 d. RTFSR CVK ir LNK nutarimas