Skandinavų mitologijoje Audumla (Audhumla) – mitinė pirmapradė karvė, atsiradusi kartu su milžinu Imiru iš eitro (eterio). Audumla laižė sūrius ledo blokus, o pienu maitino Imirą. Iš po apšerkšnijusių ledų atsirado dievų protėvio Būrio kūnas (vers. iš Audumlos laižomų akmenų). Minima Jaunesniojoje Edoje Gylfaginning dalyje, po Ginungagapo ir Imiro aprašymo.

Audumla