Auditoriaus padėjėjas

Auditoriaus padėjėjasauditoriaus pagalbininkas; fizinis asmuo, siekiantis auditoriaus vardo ir įrašytas į auditoriaus padėjėjų sąrašą (LR audito įst. 2 str. 5 d.)[1]. Kartu su auditoriumi tikrinan organizacijos finansinę būklę, atskaitomybę (finansines ataskaitas) etc.; finansų srities pareigybė. Auditoriaus padėjėjų sąrašą Lietuvoje tvarko Auditorių rūmai.

PraktikaKeisti

Auditoriaus padėjėjas dirba (t. y. atlieka praktiką) audito įmonėje ir (arba) ES valstybės narės audito įmonėje vadovaujant auditoriui ir (arba) ES valstybės narės auditoriui, kuris turi ne mažesnį kaip 3 metų auditoriaus darbo stažą, raštu sutinka vadovauti auditoriaus padėjėjo darbui ir neturi galiojančių drausminių nuobaudų iki jo paskyrimo vadovauti auditoriaus padėjėjo darbui. Jei, paskyrus vadovauti auditoriaus padėjėjo darbui, auditorius gauna drausminę nuobaudą, Auditorių rūmai nedelsdami paskiria kitą auditorių, atitinkantį reikalavimus, vadovauti auditoriaus padėjėjo darbui (LR audito įst. 10 str. 1 d.).

Įrašymo į auditoriaus padėjėjų sąrašą ir išbraukimo iš jo, auditoriaus padėjėjų sąrašo tvarkymo, auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo tvarką, auditoriaus skyrimą (atleidimą) auditoriaus padėjėjo praktikos vadovu, auditoriaus padėjėjų praktikos laiko skaičiavimo, auditoriaus padėjėjų praktikos įvertinimo tvarką, auditoriaus padėjėjų mokymo ir kitus auditoriaus padėjėjų praktikos atlikimo reikalavimus nustato Auditorių rūmai, suderinę raštu su Audito ir apskaitos tarnyba (LR audito įst. 10 str. 3 d.).

KarjeraKeisti

Norėdamas tapti auditoriumi, Lietuvoje audito įmonėje ir (arba) valstybės narės audito įmonėje auditoriaus padėjėju reikia dirbti ne trumpiau kaip 3 metus ir, jei prašymo suteikti auditoriaus vardą pateikimo metu asmuo audito įmonėje nebedirba, darbas audito įmonėje auditoriaus padėjėju gali būti baigtas ne anksčiau kaip prieš 3 metus iki prašymo pateikimo.

ŠaltiniaiKeisti

  1. LR audito įstatymas (2008-07-03 redakcija)