Aušra (leidinys)

Aušra – Lietuvos pogrindžio periodinis leidinys, ėjęs 19751988 m. kaip 18831886 m. leisto lietuviško žurnalo „Aušra“ tęsinys.

IstorijaKeisti

Įsteigė ir 19751976 m. redagavo kun. Sigitas Tamkevičius, vėliau – kun. Lionginas Kunevičius. Numerių žymėjimas buvo susietas su senosios „Aušros“ numeracija, ją pažymint skliausteliuose – 1 (41) 2 (42) ir t. t. Leidinys spausdintas rašomąja mašinėle. Kiekvienas numeris turėjo maždaug po 50 puslapių, dauguma jų pradedama kuriuo nors Lietuvos himno (tautinės giesmės) posmu.

Rašė apie tikinčiųjų persekiojimą Lietuvoje, politinį ir kultūrinį lietuvių genocidą, literatūros konfiskavimą, istorijos falsifikavimą, ragino priešintis rusinimui, nutautinimui, spausdino kalinių ir tremtinių poeziją.

Leidinys buvo perspausdintas JAV atskirais tomais-komplektais po 5 numerius: Nr. 1 (41)-5 (45); Nr. 6 (46)-10 (50). [1]

ŠaltiniaiKeisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 44 psl.