Atskirasis lietuvių batalionas

Atskirasis lietuvių batalionas, Lietuvių atskirasis batalionas Vitebske – Rusijos kariuomenės karinis dalinys, 19171918 m. veikęs Galicijoje (dab. Ukraina) ir Vitebske (dab. Baltarusija). Vienas pirmųjų XX a. lietuvių karinių dalinių.

Atskirojo lietuvių bataliono kariai ilsisi šalia katalikų koplytėlės Galicijoje. Nufotografuoti tarp 1917–1918 m.
Atskirojo lietuvių bataliono kariai Vitebske (1917–1918 m.).
Bataliono vadas Antanas Juozapavičius

Istorija

redaguoti

1917 m. Rusijos laikinajai vyriausybei leidus organizuoti tautinius dalinius ir junginius, pavasarį lenkai suformavo gen. J. Dovboro-Mušnickio korpusą. Jame buvo daug lietuvių karių, kurie lenkų dažnai buvo žeminami. 1917 m. kovo 26-28 d. Kijeve lietuvių karių suvažiavimas nutarė įkurti atskirą lietuvių dalinį. 1917 m. gegužės 23 d. apie 700 lietuvių karių, vadovaujami karininko S. Pangonio, atsiskyrė nuo lenkų, gegužės 27 d. atvyko į Galiciją ir buvo įtraukti į 7-osios armijos 22-ojo korpuso 11-ąjį suomių pulką ir sudarė jo grenadierių komandą. Tačiau lietuvių padėtis pablogėjo – jie, prastai ginkluoti, buvo siunčiami į pavojingus fronto barus. Kariai 1917 m. birželio mėn. pasipriešino fronto vado įsakymui išskirstyti juos į atskirus dalinius, o birželio 26-28 d. apsikasę budėjo, pasiryžę gintis.

Pagal 1917 m. birželio 29 d. fronto štabo įsakymą rugpjūčio 24 d. sudarytas Atskirasis lietuvių batalionas. 1917 m. rugsėjo mėn. jame buvo apie 800 kareivių ir 30 karininkų, dauguma rusai, atsiųsti iš kitų dalinių. Batalioną sudarė 4 rikiuotės, viena sunkiųjų kulkosvaidžių ir viena nerikiuotės kuopa, artilerijos dalinys, ryšių ir ūkio skyriai. Buvo gauta ginkluotė, apranga, 42 žirgai. Suformavus batalioną išrinktas jo komitetas. Po 1917 m. Spalio perversmo batalionas su 22 korpusu buvo vežamas į Petrogradą tvarkai atkurti, bet Oršos (dab. Baltarusija) stotyje dėl geležinkelininkų streiko sustabdytas. 1917 m. gruodžio 21 d. korpuso revoliuciniam komitetui įsakius batalionas išvyko į Vitebską, čia vykdė įgulos sargybą, prie jo prisidėjo 170 lietuvių karių komanda.

Sovietų Rusijai pradėjus kurti savo kariuomenę bolševikų vyriausybė siūlė batalionui vykti į frontą, nuginkluoti J. Dovboro-Mušnickio korpusą. Šie pasiūlymai buvo atmesti, todėl 1918 m. kovo 15-balandžio 24 d. batalionas buvo išformuotas. Iš Rusijos kariuomenės paleisti 949 kariai grįžo į Lietuvą, daugelis jų tapo Lietuvos kariuomenės savanoriais.[1]

Bataliono vadai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Atskirasis lietuvių batalionas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. XIII (Leo-Magazyn). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008. 155 psl.