Atsitiktinė paklaida

Atsitiktinė paklaida (angl. random error) – tai atsitiktinis stebėjimo duomenų nuokrypis nuo tikrosios reikšmės. Jeigu stebimas neatsitiktinis duomenų nuokrypis nuo tikrosios reikšmės, tada kalbama apie sisteminę paklaidą.

Atsitiktinė paklaida, priešingai nei sisteminė, visada turi vienodą tikimybę būti didesnė arba mažesnė už tikrąją reikšmę, o sisteminė paklaida įgyja tą pačią reikšmę atliekant pakartotinius matavimus.[1] Todėl pakartojus bandymą daugelį kartų ir apskaičiavus vidurkį, šio vidurkio reikšmė yra artimesnė tikrajai reikšmei nei pavienio matavimo rezultatas. Atsitiktinio nuokrypio dydžiui paprastai galioja normalusis skirstinys.

Du matuojami dydžiai moksle laikomi skirtingais tik jei, atsižvelgiant į galimą atsitiktinę paklaidą, tikro skirtumo buvimo tikimybė viršija 95 %. Kitose srityse (medicinoje) reikalaujama tikimybė gali būti ir didesnė.

Šaltiniai

redaguoti