Atolas (žolė)

Atolas – nupjovus žolę, nuganius ar nušienavus atžėlusi žolė ganyklose ar šienaujamuose plotuose. Atolo žolė gali būti tiek šienaujama, tiek nuganoma.