Athenaeum (Kaunas)

Athenaeum – kalbos, literatūros, istorijos ir geografijos mokslinis žurnalas, ėjęs 19301938 m. Kaune.

Istorija Keisti

Leido Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos-filosofijos fakulteto filosofijos skyrius. Išėjo 9 tomai.

Mokslininkai nagrinėjo lietuvių kalbos klausimus, literatūros mokslo metodikos problemas, analizavo Lietuvos ir Livonijos XVI a. konflikto priežastis, kovų dėl Žemaitijos XIII–XIV a. eigą, Lietuvos valstybės geopolitinės padėties savitumus.

Bendradarbiavo Juozas Ambrazevičius, Pranas Dovydaitis, Jonas Grinius, Zenonas Ivinskis, Pranas Mantvydas, Antanas Salys, Ignas Skrupskelis, Simas Sužiedėlis.

Redagavo Juozas Eretas.[1]

Šaltiniai Keisti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 37 psl.

Nuorodos Keisti