Atgręžtinis reikalavimas

Atgręžtinis reikalavimas (regresas; iš lot. regressus 'grįžimas') – (teisinis) reikalavimas, nukreiptas į trečiąjį asmenį, kuriam kyla prievolė (pvz., atlyginti žalą). Kreditorius atitinkamo asmens atžvilgiu turi taip vad. Atgręžtinio reikalavimo (regreso) teisę.

Regresinis ieškinysKeisti

Regresinis ieškinys ieškinys, kai už žalos atlyginimą atsakingas fizinis ar juridinis asmuo siekia išsireikalauti žalos atlyginimo nuostolių padengimą iš realiai žalą sukėlusio asmens.

Pavyzdžiui, jei įmonės A vežėjas B, vykdamas įmonės automobiliu darbo reikalais, pažeidžia kelių eismo taisykles ir apgadina asmens C namą, padarydamas žalos už 1000 litų, tada asmuo C gali išsireikalauti žalą (1000 Lt) iš įmonės A, kuri yra atsakinga už nuostolius ir turi juos atlyginti C, tačiau įmonė A taip pat turi galimybę pateikti regresinį ieškinį, kad tą pačią sumą (1000 LT) išsireikalautų iš žalą realiai padariusio savo darbuotojo B.