Ateities spinduliai (Rusija)

Ateities spinduliai – mėnesinis literatūros, mokslo ir visuomenės moksleivių žurnalas, leistas 19161917 m. Petrograde ir 1918 m. Voroneže.

Istorija

redaguoti

Nr. 1 išėjo 1916 m. spalio mėn. Paskutinis numeris (7-8/19-20) išėjo 1918 m. balandžio-gegužės mėn. Spausdino Lietuvių spaustuvė Petrograde, Voroneže.

Skirtas karo išblaškytiems lietuvių moksleiviams ateitininkams. Leidinys tęsė katalikiškosios spaudos tradicijas. Rašė religijos klausimais, svarstė doros, blaivybės, švietimo reikalus, rūpinosi moksleivių gyvenimu, informavo apie ateitininkų kuopelių ir sekcijų darbą, ugdė meilę gimtajai kalbai, Lietuvos istorijai.

Bendradarbiavo Bronė Buivydaitė, Pranas Vytautas Būdvytis, Faustas Kirša, Pranas Mašiotas, Vincas Mykolaitis-Putinas, Petras Vaičiūnas. [1]

Atsakomasis redaktorius Liudas Noreika. [2]

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 36 psl.
  2. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 361 psl.