Ateities spinduliai (Kaunas)

Ateities spinduliai – jaunesniųjų moksleivių mėnesinis iliustruotas žurnalas, leistas 19301940 m. Kaune.

Istorija

redaguoti

Įsteigė, leido ir redagavo Juozas Keliuotis. Nr. 1 išėjo 1930 m. sausio mėn. Spausdino AB „Žaibas“ spaustuvė, nuo 1935 m. – G. Lano spaustuvė, nuo 1936 m. sausio – spaustuvė „Šviesa“. Išėjo 122 numeriai.

Svarstė moksleivių bendravimo, charakterio ugdymo klausimus, skatino jaunimo žingeidumą, entuziazmą, ugdė estetinius jausmus, dorovines nuostatas, meilę tėvynei ir artimam, recenzavo naujas knygas, organizavo įvairius konkursus, informavo apie pasaulio ir Lietuvos kultūros įvykius, moksleivių spaudos leidinius.

Leidinyje savo kūrinius spausdino Bernardas Brazdžionis, Kazys Bradūnas, Bronė Buivydaitė, Eugenijus Matuzevičius, Pranas Naujokaitis, Antanas Vaičiulaitis, Kazys Zupka ir kt. [1]

Redaktoriai

redaguoti

Šaltiniai

redaguoti
  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 36 psl.