Astrospektroskopija

Astrospektroskopijaastrofizikos šaka, kuri nagrinėja ir tiria kosminių objektų spektrus (energijos pasiskirstymą įvairiose spektro srityse, spektro linijas). Iš matavimo duomenų nustatoma kosminių objektų ir kosminės erdvės medžiagos cheminė sudėtis, fizikiniai parametrai (temperatūra, slėgis, tankis), kūnų sukimosi greitis, radia­linis greitis.[1]

Išnašos redaguoti