Asociatyvumas

Asociatyvumas tai yra dvinarės matematinės operacijos savybė, kai rezultatui reikšmės neturi atliekamų operacijų eiliškumas, su sąlyga, kad operandų tvarka nesikeičia.

Taip, pavyzdžiui, sudėties rezultatas nesikeis, ar pirmiausia sudėsime 2 ir 3, o vėliau pridėsime 4, ar pirmiausia sudėsime 3 ir 4 ir vėliau pridėsime 2.

Ta pati taisyklė galioja ir daugybai:

Todėl yra sakoma, kad sudėtis ir daugyba yra asociatyvios operacijos.

Asociatyvumo nereikia painioti su komutatyvumu a × b = b × a.

Neasociatyvios yra atimties, kėlimo laipsniu, vektorinės sandaugos operacijos.

Bendru atveju neasociatyvios yra ir begalinės eilutės:

o

Nors sudėtis ir daugyba matematikoje yra asociatyvios operacijos, kompiuteriniuose skaičiavimuose dėl apvalinimo paklaidų galime gauti skirtingus rezultatus sukeitę atliekamų operacijų eiliškumą.