Asmens kodas – unikali simbolių (dažniausiai skaitmenų) seka, žyminti asmenį.

Asmens kodas Lietuvoje Keisti

Lietuvoje asmens kodas sudarytas pagal standartą Lietuvos RST 1185-91 „Asmens kodas. Sudėtis ir struktūra“, įsigaliojusį nuo 1991 m. gruodžio 1 d. Tai yra unikali vienuolikos dešimtainių skaitmenų seka, žyminti asmenį ir naudojama duomenims apie jį kaupti valstybės tvarkomose duomenų bazėse. Asmens kodas įrašomas į asmens dokumentus (pvz., pasą).

Asmens kodas susideda iš 11 skaitmenų, pvz.: 33309240064:

  • pirmasis rodo gimimo šimtmetį ir asmens lytį (1 – XIX a. gimęs vyras, 2 – XIX a. gimusi moteris, 3 – XX a. gimęs vyras, 4 – XX a. gimusi moteris, 5 – XXI a. gimęs vyras, 6 – XXI a. gimusi moteris);
  • tolesni šeši – asmens gimimo metų du paskutiniai skaitmenys, mėnuo (du skaitmenys), diena (du skaitmenys);
  • dar tolesni trys skaitmenys – tą dieną gimusių asmenų eilės numeris;
  • paskutinis – iš kitų skaitmenų išvedamas kontrolinis skaičius.

Kontrolinis skaičius Keisti

Jei asmens kodas užrašomas ABCDEFGHIJK, tai:

S = A*1 + B*2 + C*3 + D*4 + E*5 + F*6 + G*7 + H*8 + I*9 + J*1

Suma S dalinama iš 11, ir jei liekana nelygi 10, ji yra asmens kodo kontrolinis skaičius K. Jei liekana lygi 10, tuomet skaičiuojama nauja suma su tokiais svertiniais koeficientais:

S = A*3 + B*4 + C*5 + D*6 + E*7 + F*8 + G*9 + H*1 + I*2 + J*3

Ši suma S vėl dalinama iš 11, ir jei liekana nelygi 10, ji yra asmens kodo kontrolinis skaičius K. Jei vėl liekana yra 10, kontrolinis skaičius K yra 0.

Išimtys Keisti

Egzistuoja kelios asmens kodų sudarymo išimtys:

  • Asmens kodai, suteikiami vyresnio amžiaus žmonėms neprisimenantiems savo gimimo mėnesio ar dienos. Tokiuose koduose vietoje mėnesio ar dienos skaitmenų įrašomi 0. Tai labai reta išimtis.
  • Asmens kodai prasidedantys 9. Tokiems kodams negalioja įprasto sudarymo taisyklės - nėra koreliacijos tarp gimimo datos ir kodą sudarančių skaitmenų, taip pat nėra kontrolinio skaičiaus. Visgi tokiems kodams galioja 11 skaitmenų taisyklė. Tai gan reta išimtis.

Pakeitimai Keisti

Būta planų pakeisti asmens kodo generavimo algoritmą, kad jame nebebūtų asmeninės informacijos (lytis, gimimo data).[1]

Šaltiniai Keisti