Archivum Lithuanicum

Archivum Lithuanicum (ALt) – metinis mokslinis filologijos žurnalas, leidžiamas nuo 1999 m. Vyriausiasis redaktorius Giedrius Subačius

Archivum Lithuanicum žurnalo pirmojo tomo viršelis

Žurnalą įsteigė ir rengia Lietuvių kalbos institutas su Klaipėdos, Šiaulių, Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetais, tenkindamas padidėjusį pasaulio mokslinės visuomenės susidomėjimą senaisiais lietuviškais ir Lietuvoje rašytais tekstais. Pirmieji du ALt tomai išleisti Lietuvoje, nuo trečiojo žurnalą leidžia ir Europoje bei Amerikoje platina Vysbadene įsikūrusi Vokietijos mokslo knygų leidykla – Harrassowitz Verlag.

ALt originalo kalba skelbiami lietuvių, vokiečių, lenkų, amerikiečių bei kitų tautų mokslininkų darbai, kuriuose socialiniu ir/ar filologiniu aspektu analizuojami senieji lietuviški tekstai, tyrinėjama lietuvių raštijos istorija, lietuvių kalbos standartizacijos idėjų istorija (ypač ankstyvasis laikotarpis), lietuvių raštijos tyrinėjimų istorija, senųjų lietuviškų tekstų vertimo ar redagavimo istorija.

Leidinio tomą sudaro straipsnių, publikacijų, recenzijų ir diskusijų bei apžvalgų skyriai.

Nuorodos

redaguoti