Arbitražas (teisė)

Arbitražas – alternatyvus ginčų sprendimo būdas, kai fiziniai ar juridiniai asmenys, remdamiesi savo susitarimu, tarpusavio ginčui spręsti kreipiasi ne į valstybės teismą, o į jų susitarimu pasirinktą trečiąjį asmenį ar asmenis.

Skirtingai nuo teismų, arbitražas yra lankstesnis – šalys gali susitarti dėl kalbos ir vietos, arbitrų skaičiaus bei jų skyrimo tvarkos, ginčams spręsti taikytinos teisės.

Arbitražo sprendimai pripažįstami ir gali būti vykdomi daugiau nei 130 pasaulio valstybių – Niujorko 1958 m. konvencijos „Dėl užsienio arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo" dalyvių teritorijoje. Kasmet valstybių dalyvių skaičius didėja.

Arbitražo teismai

redaguoti

Arbitražą vykdo arbitrai. Juos vienija arbitražo teismai (nuolatinės arbitražo institucijos). Lietuvoje veikia Vilniaus komercinio arbitražo teismas, įkurtas 2003 spalio 27 d. (kai reorganizuoti ir sujungti Arbitražo teismas prie Asociacijos „Tarptautiniai prekybos rūmai Lietuva" ir Vilniaus tarptautinis komercinis arbitražas), Vilniaus tarptautinis ir nacionalinis komercinis arbitražas, įkurtas 2003 m. balandžio 17 d. bei Lietuvos arbitražo teismas, įkurtas 2010 m. sausio 19 d.

Nuorodos

redaguoti