Arūnas Robertas Kaminskas

Arūnas Robertas Kaminskas (1957 m. rugpjūčio 24 d. Čikagoje, JAV) – orkestro ir choro dirigentas.

BiografijaKeisti

Muzikos mokėsi Ilinojaus universitete, kur 1980 m. įgijo bakalauro laipsnį, o 1981 m. Northwestern universitete gavo magistro laipsnį.

Nuo 1977 m. pradėjo dirbti Čikagos lietuvių operoje1982 m. debiutavo diriguodamas Carl Maria von Weber operos „Laisvasis šaulys“ spektaklį. Kaip svečias dirigavo Grant Parko simfoniniam orkestrui Čikagoje, dirbo Ilinojaus simfoninio orkestro dirigento padėjėju. 1984 m. Čikagos lietuvių operoje dirigavo kelis Ch. Gounod „Fausto“ spektaklius, taip pat G. Verdi „Don Carlos“, G. Rossini „Vilių Telj“ („Guillaumes Tell“), G. Bizet „Carmen“, B. Smetanos „Parduotąją nuotaką“ ir kt. Paminėtinas 1987 m. lapkričio 28 d. koncertas Cicero Mortono mokyklos salėje, kur griežė 70 muzikantų simfoninis orkestras, dalyvavo 56 dalyvių operos choras ir solistai. Buvo atlikta V. Jakubėno kantata „De profundis“, M. K. Čiurlionio simfoninė poema „Jūra“, K. V. Banaičio operos „Jūratė ir Kastytis“ pirmasis veiksmas, J. NaujalioJ. Juzeliūno „Lietuva brangi".

Nuo 1987 m. A. Kaminskas evangelikų liuteronų Tėviškės parapijos choro vadovas ir vargonininkas. Kurį laiką talkino „Dainavos“ meno ansambliui, akompanavo Lietuvos Vyčių chorui. Su „Dainavos“ meno ansambliu ir Lietuvos Vyčių choru atliko J. Govėdo giesmę „Kristui Karaliui" Kanadoje, Klivlende, Rome (dirigavo A. Kaminskas). Su F. Strolia diriguodavo ir lietuvių styginių ansambliui.

ŠaltiniaiKeisti

  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.