Aptarimas:Vidurio Europa

Pridėti diskusiją
Aktyvios diskusijos

Centrinė Europa ir Baltijos šalysKeisti

Baltijos šalių kaip centrinės Europos klaidingą koncepciją formuoja nusistatymas, jog Lietuvoje yra Europos centras. Tai niekas kita, kaip tik bergždžios susireikšminimo pastangos. Derėtų žinoti, jog Europos centrą skaičiavę latviai, rado jį pas save, o lenkai - atitinkamai pas save (aš žinau, kas skaičiavo mūsiškį).

Europos centras buvo apskaičiuotas naudojant Eurazijos europinės dalies ekstremumo taškus, t.y. labiausiai nutolusius į visas keturias pasaulio puses. Toks skaičiavimas yra tikslus tik matematiškai, bet geografiškai jis yra beprasmis. Remiantis tokia pačia logika, Europos Sąjungos centras būtų Atlanto vandenyno viduryje dėl Prancūzijos Gvianos, kuri yra ES dalis. Ar tai būtų bent kiek logiška? Nemanau.

Ir tai tik kalbant apie Lietuvą. Aš nematau nei menkiausios aliuzijos į, pvz., Estiją, kai kalbama apie centrinę Europą. O Baltijos valstybių regioninis išskaidymas būtų iš principo klaidinga ideologija.

Kur kas tiksliau būtų pasakyti, jog Lietuva, piečiausia iš trijų, nėra piečiau Danijos, ir nėra ryčiau Suomijos (metrų tikslumu to analizuoti neketinu).

Visu tuo remiantis siūlau atsisakyti nuostatos, jog „kalbant apie centrinę Europą, dažniausiai kalbama apie <...> Baltijos valstybes“. Nesu linkęs pritarti šiam teiginiui apskritai, o, jei ir kalbama, tai kalbama klaidingai.

Evaldas Nekrašas, analizuodamas klausimą, kur yra Lietuva: šiaurės ar vidurio Europoje, išsisuko darydamas išvadą, jog Lietuva yra Baltijos regione. Negalima nesutikti, kad yra niuansų, kuriais remiantis galima šlieti Lietuvą prie centrinės ar prie rytų Europos, tačiau tie niuansai yra skaidrumo triukšmas. Dėl to ir vengiama daryti kategoriškas išvadas, kuriam Europos regionui priklauso Lietuva, kaip kad pasielgė Nekrašas. Tačiau manau sutiksite, jog Baltijos regionas, net jei Lietuvą įvardinsime kaip jo narę, visų pirma asocijuojasi su Šiaurės Europa.

Visu tuo remdamasis siūlau atsisakyti prielaidos „dažniausiai“ ir tik užsiminti, jog kartais centrine Europa gali būti traktuojamos ir Baltijos valstybės. --Giedrius S. 23:01, 18 kovo 2010 (EET)

Prašom nekišti savo panskandinaviškos propagandos. Šiaurės Europai Baltijos šalis, o ypač Lietuvą gali priskirti tik visiškai kultūros ir istorijos neišmanantis žmogus, arba tas, kam sumokėta. Čia būta jau gan plačios diskusijos tuo klausimu. Hugo.arg 22:42, 18 kovo 2010 (EET)
Kam ta diskusija, jei aš diktatorius. Tebūnie, žmogau, gyvenantis viduramžiais ar vis dar sovietų „sąjungoje“ kažkur anapus Geležinės uždangos (iš vakarų Europos perspektyvos) ir matantis tik „propagandą“.

Lietuva nukariavo žemes iki Juodosios jūros, gal todėl kai kas mano ją esant rytų Europoje. Bet britai kolonizavo beveik ketvirtadalį Žemės rutulio. Jie dėl to iš vakarų Europos neišsikraustė.

Ekonomiškai? Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvos ekonomika prilygo Danijos.

Kultūriškai? Na taip, 50 primestų metų mes buvome "atkultūrinami", bet dėl to tik dar labiau turėtume neleisti, kad tai taptų kažką apsprendžiančiu istorijos periodu.

Ar dėl to, kad Lietuva anksčiau turėjo daugiau interesų rytų (LDK) ar vidurio (Lenkijos-Lietuvos Unija) Europoje, keičia tai, kur ji yra? Nes, jei taip, dabar Lietuva turi daugiau interesų Šiaurės Europoje. Tą puikiai atspindi Prezidentės Dalios Grybauskaitės užsienio politika.

Ir dar kartą pasikartosiu, skaidyti Baltijos valstybes yra iš principo klaidinga ideologija. Estijos laikymas vidurio Europos dalimi apskritai yra absurdo teatras. Estija turi rimto pagrindo ne tik Šiaurės Europa būti, bet ir Šiaurės šalimi (tai - skirtingos sąvokos).

Bet tiek to, Vikipedijoje, kurioje nepatinkanti nuomonė yra propaganda, nedalyvausiu, nepriklausomai nuo to, kiek minimaliai tai tebūtų reikšminga tamstai. --Giedrius S. 23:00, 18 kovo 2010 (EET)

Įdomiai mąstote - kažkokios naujos geopolitinės gairės, Grybauskaitės politika turi keisti per šimtmečius nusistovėjusią kultūrą? Prie ko čia visokios ekonomikos, investicijos, interesai ir politikos??? Pasakykit man nors vieną svarų kultūrinį-istorinį-geografinį argumentą, kad Lietuva Šiaurės Europoje. Baltai susiformavo Okos regione prie Maskvos, dalyvavo slavų etnogenezėje. Baltų ir slavų kalbos iš tos pačios šakos, mitologija, etnologija praktiškai tapati. Kai sukūrė savo valstybę nuolat kariavo su germanais, o plėtėsi ir sąjungas sudarė su slavais. Paskui priėmė krikščionybę iš lenkų, buvo polonizuota, rusifikuota. Dabar pagal visus kultūrinius, socialinius rodiklius gali lygintis tik su Lenkija, Latvija, Vengrija ar Slovakija, o dažnai netgi su Ukraina, Baltarusija ir Rusija. Tai prie ko čia ta Šiaurės Europa? Daug pasvajoti galima, tikiu kad atsirastų tokių "išminčių" kurie panorėtų, jog Lietuva taptų JAV valstija. Hugo.arg 23:20, 18 kovo 2010 (EET)
Kokios bebūtų istorinės ar kultūrinės koncepcijos ar propagandos, gerbiamieji, pasižiūrėkime į žemėlapį ir reikalas darysis aiškus - Baltijos šalys yra aukščiau 54 laipsnių šiaurės platumos, ties kuria ir prasideda „jau pripažintos“ Šiaurės šalys. Gi priskyrimas Vidurio Europai yra grynai geopolitinis. Gal čia ir reikėtų skirtis sampratas - vienaip traktuojame geografinį, kitaip politinį, ekonominį, kultūrinį ir kt. Vidurio Europos regioną. Jie nesutampa ir tikriausiai neprivalo sutapti. Geografinė koncepcija dažnai turi nusileisti geopolitinei, nes Artimųjų Rytų beveik niekas nevadina Vakarų Azija, o Užkaukazė nevadinama Pietų Kaukazu. CD 00:17, 19 kovo 2010 (EET)
Grįžti į "Vidurio Europa" puslapį.