Aptarimas:Amerikietiškasis futbolas

Pridėti diskusiją
Aktyvios diskusijos

SkydelisKeisti

Aš skydelio nenuėmiau, o tik atmečiau Atlanto pakeitimą, kuriuo jis anuliavo kito naudotojo darbą. Naudotojas buvo ištaisęs galybę klaidų ir nuėmęs {{gcheck}}. Jei Atlantui atrodė, kad ištaisytos dar ne visos klaidos, reikėjo uždėti gcheck atgal, o ne atmesti visą darbą, jau ištaisytas klaidas ir dar paskui apeliuoti į Nomad nepastabumą. --Nomad 13:34, 2007 rugpjūčio 26 (EEST)

BeviltiškasKeisti

1. Aikštė

Lygi tankios žolės ar dirbtinė 70 x 100 m dydžio aikštė su vartais galuose. Žole dengtoje aikštėje yra du įskaitiniai plotai, kurių ribas žymi galinės ir šoninės linijos.


2. Kamuolys

Ovalus, dažniausiai odinis 4 skilčių pripučiamas kamuolys. Masė 400-440 g, didysis apskritimo ilgis 76-79 cm, mažasis – 58-62 cm, didžiojo ašies ilgis 28-30 cm.


3. Regbis

Sportinis žaidimas, turintis futbolo, rankinio, lengvosios atletikos, imtynių elementų. Žaidžia 2 komandos po 15 žaidėjų ir 7 atsarginiai. 100 m. ilgio ir 69 m pločio aikštėje, kurios galuose yra H formos vartai. Tikslas laimėti kuo daugiau taškų: nunešti kamuolį į varžovų komandos zoną (įskaitinį plotą) ir jį prispausti arba įmušti į vartus (tarp virpstų ir virš skersinio). Burtų keliu kamuolį laimėjusi komanda mačo pradžioje spiria kamuolį nuo aikštės centro priešininkų pusės link. Kamuolys turi kirsti priešininkų 10 m liniją, kad žaidimas prasidėtų. Kamuolys rankomis negali būti perdavinėjamas į priekį (tik atgal) arba smūgiuojamas kojomis (bet kuria kryptimi). Kai atakuojanti komanda prispaudžia kamuolį priešininkų įskaitiniame plote ji pelno 5 taškus ir tuomet galima pelnyti papildomus 2 taškus spiriant kamuolį į vartus. Vietą, kur statyti kamuolį pasirenka smūgį atliekantis žaidėjas, jis gali pasiringti atstumą nuo vartų, tačiau kamuolys turi būti statomas toje linijoje, kur jis buvo prispaustas. Jei smūgis taiklus, skiriami papildomi du taškai, jei ne – skiriami tik 5 taškai. Kamuolį ties vidurio linija į žaidimą gražina komandos pelniusios įvartį priešininkai. Jei kamuolys į vatus įspiriamas po baudos smūgio (spiriama iš tos vietos kur buvo padaryta pražanga, prasižengusios komandos žaidėjai negali trukdyti) komandai skiriami 3 taškai. Be to, komanda bet kada gali bandyti įspirti kamuolį į vartus žaidimo metu už tokį smūgį irgi skiriami 3 taškai. Komanda mačo pabaigoje turinti daugiau taškų, tampa nugalėtoja.

Taškai skaičiuojami taip: už kamuolio prispaudimą įskaitiniame plote – 5 taškai, už įmuštą į vartus žaidimo metu ir už tikslų baudos smūgį – 3 taškai, už tikslų papildomą smūgį į vartus po prispaudimo – 2 taškai. Tarptautinėse varžybose žaidžia 2 kėlinius po 40 min. su 10 min. pertrauka.


4. Kamuolio perdavimas

Perduoti kamuolį rankomis galima tik atgal. Staigūs ir tikslūs pasai sutrikdo gynybą ir leidžia sukurti progos prasiveržti prie varžovų įskaitinio ploto. Kamuolio perdavimas – vienas iš svarbiausių regbio elementų.


5. „Mark“ (kamuolio sugavimas)

Kamuolį žaidėjas gali gaudyti tik būdamas tarp savo įskaitinio ploto ir 22 m linijos. Žaidėjas turi „švariai“ pagauti kamuolį kurį smūgiavo priešininkas ir jis nors viena koja turi remtis į žemę. Pagaudamas kamuolį jis turi sušukti „Mark“. Pagavęs kamuolį žaidėjas įgyja teisę į laisvą smūgį.


6. Baudos smūgis į vartus

Kamuolys pastatomas ant žemės vertikaliai ir žaidėjas spiria kamuolį stengdamasis pataikyti į vartus (tarp virpstų ir virš skersinio). Žaidėjas atraminę koją stato šiek tiek už kamuolio, kad galėtų į kamuolį smūgiuoti kaip galima arčiau žemės, taip priversdamas kamuolį skristi kuo aukštesne trajektorija.


7. Kamuolio smūgis nuo žemės

Žaidėjas paleidžia kamuolį į žemę ir spiria kai kamuolys nuo jos atšoka. Žaidėjas privalo smūgiuoti būtent tuo metu, kai kamuolys ką tik atšoka. Toks smūgis atliekamas pradinio metu nuo vidurio, gali būti atliekamas bet kurioje 22 metrų linijos vietoje nuo vartų ir žaidimo metu smūgiuojant į vartus.


8. Žaidėjo sulaikymas

Gynybos veiksmas, kuriuo sustabdomas kamuolį nešantis žaidėjas. Gynėjui leidžiama sugriebti puolėją už kūno dalies esančios tarp kelių ir liemens. Griaunamas gali būti tik žaidėjas turintis kamuolį ir jei prie jo neprisijungiąs komandos žaidėjas. Žaidėjo sulaikymas būna tada, kai kamuolį nešęs žaidėjas pergriaunamas ant žemės ir kol jis sulaikomas jo viena ar abiejų kelių arba kita kūno dalis liečia žemę, tai jis yra sulaikytas. Jei žaidėjas yra sulaikomas ant žemės, jis privalo tučtuojau paleisti kamuolį nebandydamas juo žaisti ar atsistoti.


9. Atviros grumtynės (žaidimo metu), kai kamuolys ant žemės

Kai žaidėjas pargriaunamas ant žemės, jis privalo paleisti kamuolį. Jei netoliese yra jo komandos draugas, jis gali pagriebti kamuolį ir tęsti ataką. Kitu atveju abi komandos formuoja grūsti siekdamos laimėti kamuolį nustumdami priešininkus. Kai suformuojamos grumtynės, yra draudžiama perimti kamuolį rankomis. Sulaikytas žaidėjas gali stumti kamuolį savo pėda už savęs, taip kad kamuolį gautų saugas. Žaidėjai prisijungdami prie grūsties privalo bent viena ranka apsikabinti komandos draugą, o prisijungti galima tik iš už nugaros (jei tai padaroma iš šono, fiksuojama nuošalė).


10. Skiriamosios grumtynės (kai paskiria teisėjas)

Jos vyksta po pražangos (paso į priekį, neteisingo sustojimo į eilę, blogo kamuolio išmetimo). Grumtynėse dalyvauja po 8 kiekvienos komandos žaidėjus (3 priekinės linijos, 2 antros linijos ir 3 galinės linijos žaidėjai), kurie sustoja taip, kad tarp jų būtų galima ant žemės įmesti kamuolį. Kamuolį įmeta neprasižengusios komandos žaidėjai. Hakeris (priekinės linijos centro žaidėjas) stengiasi pėda nustumti kamuolį už savo besigrumiančių komandos nugarų. Kol kamuolys nepasirodė, žaidėjai gali atsijungti iš grumtynių kai kamuolys pakeltas nuo žemės arba išrieda iš po skiriamų grumtynių. Nedalyvaujantis grumtynėse žaidėjai turi būti už paskutinio besigrumiančio žaidėjo kojų. Jei komandos žaidėjo „paskutinė“ koja yra ant ar už vartinės linijos, tai ši vartinė linija ir bus nuošalės linija. Nuošalės linijos yra lygiagrečios vartinei linijai.


11. Užribio rikiuotė

Kai kamuolys, arba žaidėjas su kamuoliu peržengia kraštinę liniją, kamuolys yra užribyje. Kamuolį į žaidimą grąžina komandos, kuri paskutinė nelietė kamuolį, prieš šiam patenkant į užribį. Į eilę išrikiuoja mažiausiai po 2 kiekvienos komandos žaidėjus. Komanda įmetanti kamuolį iš už užribio nusprendžia kiek žaidėjų turi išsirikiuoti. Tarp abiejų komandų žaidėjų paliekamas 1 m tarpas vadinamas tuneliu. Žaidėjas grąžinantis kamuolį iš už užribio, privalo mesti kamuolį viena arba dviem rankom tiesiai tarp išsirikiavusių žaidėjų. Kiti žaidėjai turi atsitraukti nuo užribio rikiuotės vidurio linijos 10 metrų. Įmetant kamuolį galima padėti komandos draugui, pakeliant jį į viršų, kuris stengiasi sugriebti kamuolį. Komanda kamuolį į užribį išspyrusi realizuodama baudinį, gauna teisę į aikštę gražinti kamuolį arba būna paskelbiamos grumtynės.


12. Bauda

Teisę į baudinį įgyja komandos nepažeidusios taisykles (nuošalė, nesportiškas elgesys). Gavusi teisę mušti baudinį komanda nusprendžia, kaip jį atlikti. Komanda gali bandyti smūgiuoti į vartus, tokiu atveju reikia įspėti teisėjus, kad šie galėtų užsiimti atitinkamas pozicijas. Komanda taip pat gali kamuolį pasuoti iš baudinio vietos. Tokiu atveju, žaidėjas prieš perduodamas kamuolį savo komandos draugui privalo kamuolį išsižaisti. Varžovai turi atsitraukti bent 10 metrų.


13. Laisvas smūgis

Laisvas smūgis yra suteikiamas žaidėjui, kuris sugavo kamuolį („Mark“), arba tai yra smūgis, kuris suteikiamas neprasižengusiai komandai už jų priešininkų pažeidimą. Kai paskiriamas „Mark“, tai laisvą smūgį leidžiama smūgiuoti tik žaidėjui, kuris sugavo kamuolį. Jei laisvas smūgis skiriamas už taisyklių pažeidimus, tai gali smūgiuoti bet kuris žaidėjas. Iš po laisvo smūgio negalima pasirinkti smūgį į vartus.


14. Geltona kortelė

Geltona kortelė skiriama už šiurkščias ir pavojingas pražangas. Gavęs geltoną kortelę žaidėjas 10 minučių palieka aikštę. Gavęs antra geltoną kortelę, žaidėjas diskvalifikuojamas visam mačui.


15. Raudona kortelė

Raudona kortelė parodoma už ypač šiurkščias ir pavojingas pražangas, arba jei žaidėjas nuolat pažeidinėja taisykles. Gavęs raudoną kortelę, žaidėjas turi palikti aikštę.


16. Nuošalė

Žaidėjas yra nuošalėje, jei jis yra priekyje kamuolio, kuris turi jo komandos draugas. Per grumtynes, grūstį, molą ar kai žaidėjai išsirikiuoja į eilę, žaidėjas atsiduria nuošalėje, jei jis atsiduria toliau už patį paskutinį grumtynių žaidėją. Kai žaidėjas spiria kamuolį, bet kuris jo komandos draugas esantis prieš jį, automatiškai yra nuošalėje. Žaidėjai privalo pasitraukti už spiriančio kamuolio žaidėjo nugaros, arba gauti iš jo perdavimą.


17. Persvara

Kai padaroma pražanga, dėl kurios skiriama grumtynės arba baudinys, palankios padėties taisyklė leidžia komandai prieš kurią buvo prasižengta tęsti žaidimą, jei situacija tam palanki. Teisėjas nusprendžia ar taikyti palankios padėties taisyklę, ar skirti baudinį ar grumtynes

Bėl BeviltiškasKeisti

Ten regbio taisyklės, gal vertėtu perkelti regbį ?? IRAsLT 16:29, 2008 sausio 13 (EET)

Grįžti į "Amerikietiškasis futbolas" puslapį.