Aptarimas:Adomas Mickevičius

Naujausias komentaras: prieš 3 metus Nomad temoje nacionalinis poetas

Ar Adam Mickevič buvo lietuvis? - manyčiau, kad ne, nes nemokėjo lietuviškai ir nieko nebuvo parašęs lietuvių kalba. Todėl ar nereikėtų pakeisti kategorijos į lenkų poetai?--qwarc 13:46, 10 Kovo 2006 (EET)

    • Tai gal geriau - rusų poetas, nes gimė teritorijoje, kuri nors ir vadinosi Didžiaja Lietuvos kunigaikštyste, bet jau 3 metus priklausė Rusijos imperijai. O kas tada rašė lietuviškai? Tik Mažojoje Lietuvoje buvo keli profesoriai. Kad mokėjo lietuviškai, pakanka paskaityti jo paskaitų Paryžiuje nuorašus. O ar rašė lietuviškai Ignas Domeika ir kiti to meto šviesuoliai? Ar turime gėdytis, kad Mickevičius lenkiškai rašė apie Lietuvą?--Lazdynas 15:52, 10 Kovo 2006 (EET)
Na vadovaujantis tokia logika lietuviai kalba lenkiškai ir jų gimtoji kalba yra lenkų. Adomas Mickevičius niekada nemokėjo lietuviškai. Taip kad jis negali vadintis lietuviu. Dabar dėl teritorijos. Negi dabar visi gyvenantis Lietuvos teritorijoje žmonės yra lietuviai - tikrai ne. Todėl Mickevičius negali būti laikomas rusu. Jei žinai, kur Mickevičius buvo sakęs ar parašęs - "aš - lietuvis"?, tokio - nepamenu. Todėl siūlau atsisakyti Mickevičiaus priskirimo lenkų, rusų, lietuvių, baltarusų tautai. Manau jis buvo tikras kosmopolitas, kuriam nelabai rūpėjo tautišku moklausimai.--qwarc 21:15, 10 Kovo 2006 (EET)
Tarp kitko minėtas Ignotas Domeika, taip teisingai rašomas šios asmenybės vardas, lenkų wiki įvardijamas kaip baltarusas :) pl:Ignacy Domeyko. Iš tiesų įdomu, kad ir anglai rašo, kad jis baltarusas, na ir baltarusai rašo kad jis baltarusas.  :)- Jie reikės tolimesnės diskusijos apie šia asmenybę reikia persikraustyti i jo aptarimų puslapį.--qwarc 21:28, 10 Kovo 2006 (EET)
Mickevičius - tipiškas litwin - bajoriškosios LDK politinės tautos atstovas, sieti jį su moderniomis tautomis yra neteisinga - pritariu qwarc.Dirgela 21:59, 10 Kovo 2006 (EET)
      • Esu primygtinai siūlęs nekurti "tautinių" kategorijų arba jas taikyti tik XX a., kad nekiltų tokių diskusijų. Dirgela 20:58, 10 Kovo 2006 (EET)
Palaikau siūlymą. Be to, ką reiškia "pasaulinio masto poetas"? --Nomad 12:53, 8 Rugsėjo 2006 (EEST)
Ne, aš manyčiau, jog poeto Adomo Mickevičiaus vardą reik žinoti ne tik kaip lenkų, bet ir kaip lietuvių, baltarusų bei rusų poetą, kadangi padaręs daug nuopelnų Lietuvai jis tikrai turi būti pripažįntas kaip lietuvių poetas. Ir nepaisant to, kad tada Lietuva ir Lenkija sudarė LDK, nereik čia nieko taip logiškai mąstyti. Gerai jau, gerai, tegul jis niekada nemokėjo lietuviškai, tegul jis gyveno Lenkijoje ir jo pilietybė buvo lenkų, bet juk jis rašė apie ką? Apie L I E T U V Ą (netgi pabrėžiau šitą pavadinimą), o jeigu čia laisvojoj enciklopedijoj atžvilgis į tautybę yra toks be galo svarbus, tai tada gal ir tą kapą rašytojų bei poetų kur nebuvo lietuviai, bet mokėjo lietuviškai ir rašė daugiausia apie Lietuvą reik atskirti ir rašinėti, kad jie buvo lenkai, rusai, ukrainiečiai, čekai ir taip toliau? --84.55.17.147 15:24, 5 sausio 2016 (EET)Atsakyti[atsakyti]


Tai kodėl tada Lenkijos? Juk rašė tai apie Lietuvą, lietuvius. Be viso šito, taigi jis buvo LIETUVOS BAJORAS ir LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTES gyventojas. Nuvažiuokite į Naugarduke esantį jo muziejų, užmeskit akį į jo genealoginį medį. Kas vedą į sakyčiau, netgi labai lietuvišką Rimvydą. Gana gerai susigaudyti tokioje situacijoje padėtų 1906m. laikraštyje išspausdintas S. Woinilowicz lenkiškas laiškas, lieutviškai skelbtas Aleksandravičiaus "Giesminino kelias" knygoje ir kurį labai norėčiau čia parodyti. Kur ji, gailisi, kad būdama lietuvė yra vadinama lenke. Ir retoriškai klausia ar Mickevičius, rašydamas "Lietuva, tėvyne mano" manė esąs lenku? ar Kondrotavičius rašydamas "Lietuva, mano gimtoji, žemė mano šventa" irgi galvojo esąs lenku? "[...] mes lietuviai niekada neužginsime savo tautiškumo, nors kalbame ir rašome lenkiškai, ir kenčiame, kad mūsų Lietuvą, Vytauto laikų Lietuvą tokią didžią, užkišo patriotai į kampą, atskirdami mus ir vadindami lenkais, mus, kurie čia, už poros mylių turime Mindaugo kapą, Mindaugo kalnu vadinamą, kurie turime Ringaldo statytos pilies griuvėsius Naujapilyje, o visų Lietuvos kunigaikščių palikimus, kaip Lydoje, taip ir daugelyje kitų vietų. Ar mažai pražuvo lietuvių, lenkiškai kalbančių, ant kartuvių, nuo kulkų, Sibire, ar jie žuvo už Lenkija? Ar aš buvau Sibire ir netekau turto ir daugiau, negu turto, nes netekau savo kūdykio, ir visą gyvenima kankinuosi, ar tas bent kam nors? Žuvome už Lietuvą, nes lietuviais esame[...]." - tai tik dalis laiško, kuriame galima rasti dar daugiau. Taigi, primygtinai siūlau pakeisti Lenkijos į "Lietuvos, Lenkijos, Baltarusijos" arba "Lietuvos-Lenkijos" poetą. Nes vadinti jį Lenkijos poetu vien dėlto, kad kalbėjo lenkiškai(dėl daugybės priežasčių) - negražu. Juk rašė tai apie Lietuvą. --egisz 13:53, 24 gegužės 2008 [EET]

Vikipedijoje rašytojai yra klasifikuojami pagal valstybes. A.M. gimė jau Rusijoje, tai faktas, kad ir kaip nepatiktų. Todėl niekaip jo negalima vadinti Lietuvos ar Lenkijos rašytoju. Jis net nėra buvęs Varšuvoje ar Krokuvoje. A.M. neikaip negalėjo būti lietuviu dabartine prasme, nes pagal jį lietuvių tauta jau išnykusi arba miega kaip pats yra apibūdinęs. --Zuikis Puikis 11:19, 13 sausio 2010 (EET)Atsakyti[atsakyti]

1. Nori jį vadinti Rusijos poetu vien dėl to, kad jis gimė užgrobtoj šaly? 2.O kas yra lietuvis dabartine prasme? Jeigu aš pasakyčiau, kad lietuviai - mirštanti tauta, tuomet aš nebegalėčiau būti lietuviu? --egisz 21:25, 23 sausio 2010 (EET)Atsakyti[atsakyti]

Polish writer redaguoti

Adam Mickiewicz was a polish writer who wrote his poems in polish. "Pan Tadeusz" was written in polish, His coat-of-arms "Poraj" is a polish kin with czech ancestry. I understand that he was born on lithuanian terytory but it does not mean that he's lithuanian writer. He's a great polish poet who created polish culture. Lithuanian nationality consciousness have been waking up later than Mickiewicz life's so when he wrote in first sentence of "Pan Tadeusz": "Lithuania, my country! You are as good health" he had on his mind only a terytory not a country. Please do not try to change history and don't ascribe him to Lithuania because it's not true. Andrzej19 22:07, 2009 kovo 30 (EEST)

Na ir vėl prasideda. tas lenkų nacionalizmas nusibodo. Nuvažiuokit į Baltarusiją jums išaiškins ir kas buvo A. Mickevičius, ir kas Vytautas, ir kas Jogaila. "Visi jie buvo baltarusiai" - štai ką pasakytų kiekvienas Baltarusijos mokytojas ir ką žino visi gudai. Kada jūs suprasite, kad koks ten skirtumas. O dar labiau varinėti apie teritorijas, pavadinimus ir tt. P.S. Man dar labai patiko apie lenkų kultūrą - pasirodo lenkų kultūra sukūrė lietuvis :)--Qwarc 22:51, 2009 kovo 30 (EEST)

Gal kas zino kur buvo Mickeviciaus namas Kaune?

padarykit CC ir man i emaila: rzv.usa@gmail.com - dekui

Yes, Adam Mickiewicz was Polish writer, but he born in Russia. --Zuikis Puikis 11:19, 13 sausio 2010 (EET)Atsakyti[atsakyti]

Jego narodowość/His nationality/ Tautybė redaguoti

Jak można mieć narodowość POLSKO-LITEWSKĄ, kiedy Litwy jeszcze nie było w tych czasach? No nie umiem tego pojąć!
How he could to had POLISH-LITHUANIAN nationality, when Lithuania wasn't in that breath? I can't understand it!79.163.251.101 10:56, 29 gruodžio 2010 (EET)Atsakyti[atsakyti]


Vertimas: Kaip jis galėjo būti LENKŲ-LIETUVIŲ tautybės, jeigu tuo metu Lietuva neegzistavo. Aš negaliu to suprasti!

I guess we must end this nationalist debate. Adomas Mickevičius is descendant from old lithuanian noble family and he claimed himself to be lithuanian (he stated that numerous times even to W. Goethe), but he and his relatives spoke polish language (that's for sure). But that does not make him polish writer, rather it makes him lithuanian writer who wrote in polish language. This is like irish writers (like Oscar Wilde) wrote in english language, but that does not make him english writer. He's still irish. Same situation. Poland didn't exist at that time either. ... ausis aptarimas 14:11, 29 gruodžio 2010 (EET)Atsakyti[atsakyti]
Adam Mickiewicz was Polish writer, seriuous Lithuanian literature critic like Vytautas Kubilius admits this in his book. See: Vytautas Kubilius, Adomas Mickevičius: poetas ir Lietuva. Vilnius: Lietuvos rašytojų Sąjungos leidykla, 1998. P.49: "Adam Bernard Mickiewicz was born on Christmas Eve, in 1798, possibly at the Zaosie estate, about 40 km from Nowogródek, or or even in Nowogródek, where he was baptised. His parents came from a class of petty Polish gentry." His mother was probably Jewish origin, father - Ruthenian origin, but look, if persons ancestors self-polonised long time ago this change nothing in mentality, understandment of person's self-identification. Mr. Ausis, you gave no facts, citations of serious authors. --84.15.109.176 17:52, 24 vasario 2011 (EET)Atsakyti[atsakyti]

What's wrong? The article has both Polish and Lithuanian categories, introducion sentence says that Mickevičius is Polish-Lithuanian origin poet too. Hugo.arg 18:10, 24 vasario 2011 (EET)Atsakyti[atsakyti]

The problem is wrong article. Adam Mickiewicz wasn't "lenkų-lietuvių kilmės poetas". There wasn't neither such nationality, nor such ethnicity. Adam Mickiewicz was Polish poet, this is visible in many his views. Mickiewicz identified himself as Polish, as poet of divided Poland. This is clearly visible in his mesianistics views about Poland, see Norman Davies at least. Exists lectures in College de France where Mickiewicz clearly separate himself from Lithuanian population, viewing to it as vanishing. Also article is wrongly categorised - now is classified as "Lietuvos poetai". Sorry, this is nonsence. Do you think Mickiewicz is the same as Juozas Erlickas, Jurgis Baltrušaitis etc? See [1] It's nonsence, because it's unhistorical, unscientifical add Mickiewicz to this category. In historiography exists conception that separates historical Lithuania of Mickiewicz times - Litwa, form Republic of Lithuania - Lietuva. Distinction between mentioned terms is recognised by Polish, Bielorussian, Lithuanian historians. Formally Mickiewicz was Russian poet, but he was disloyal Russian subordinate. Anyway, he never lived in so called Polish-Lithuania commonwealth. What I'm explaining is known for decades, almost century. Even in Soviet times, even in Lithuanian encyclopedia was recognised that Adam Mickiewicz was Polish poet. What happened? Do you think that the desire to beautify the history is useful, wise? The problem is that mislead Lithuanian users goes to English Wikipedia and disturbs it. Best regards. --84.15.109.176 19:01, 22 kovo 2011 (EET)Atsakyti[atsakyti]
This actually makes sense.--Snooker apt. 19:36, 22 kovo 2011 (EET)Atsakyti[atsakyti]
You understood, that's fine, but article still is not changed. Adam Mickiewicz is no way related to Lietuva, but still categorised as Lietuvos poetai Why? I can't change article because it's locked. --84.15.109.176 15:00, 29 balandžio 2011 (EEST)Atsakyti[atsakyti]
Adam Mickiewicz live in the teritory of Lithuania in Vilnius, his write about Lithuania and Lithuanians ..., so his is categorised as Lietuvos poetai. Category Lietuvos poetai not shows only nationality, but shows more others relations to the Lithuania. And is not reason exclude it from this category. -- Vpovilaitis Aptarimas Indėlis 15:23, 29 balandžio 2011 (EEST)Atsakyti[atsakyti]

Stilius redaguoti

Reikėtų išlaikyti stilių - tas "stovėjimas Olimpe" gali būti kažkieno panaudota metafora, tačiau enciklopediniam straipsniui ji netinka. Čia metaforų aplamai reikėtų vengti.--Dirgela (aptarimas) 21:10, 4 kovo 2020 (EET)Atsakyti[atsakyti]

Ok, sutvarkysiu--Jodkovska (aptarimas) 21:12, 4 kovo 2020 (EET)Atsakyti[atsakyti]

nacionalinis poetas redaguoti

Ką turėtų reikšti "nacionalinis poetas"? Aš matau, kad taip jį vadina Šapoka, bet ką tai galėtų reikšti visgi neaišku. Tai labai savotiška sąvoka, kurią kažin ar dar kas nors be Šapokos naudoja. Manau, kad čia ji nelabai tinkama. Kodėl neparašius aiškiai ir ne kontroversiškai, bent jau pirmuosius sakinius? Visi turbūt sutiks, kad jis kilęs iš istorinės LDK ir rašė lenkų kalba. Tai kodėl gi taip ir neparašius "iš istorinės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilęs, lenkų kalba rašęs poetas ir t.t."? --Dirgela (aptarimas) 19:18, 6 kovo 2020 (EET)Atsakyti[atsakyti]

Galima tiesiog paminėti, kad konkrečiai Šapoka jį taip pavadino ir tiek. --Nomad (aptarimas) 21:32, 6 kovo 2020 (EET)Atsakyti[atsakyti]
O kuo jau čia p. Šapoka toks reikšmingas, kad reikia jo susigalvotą epitetą čia rašyti? Jeigu koks Kalpokas būtų jį pavadinęs pirmuoju tarpgalaktiniu poetu tai irgi rašytume?--Dirgela (aptarimas) 10:36, 7 kovo 2020 (EET)Atsakyti[atsakyti]
Šapoka yra žymus Lietuvos istorikas, o kas tas Kalpokas nežinau --Nomad (aptarimas) 23:28, 7 kovo 2020 (EET)Atsakyti[atsakyti]
Jei Algirdas Šapoka yra žymus Lietuvos istorikas, tai Kalpokas tikrai ne mažiau žymus.--Dirgela (aptarimas) 12:06, 8 kovo 2020 (EET)Atsakyti[atsakyti]
tai Jūs autoritetingai nusispręskit, aš tų grand postulatų, kaip įrašyti, nežinau, paskiau man susimakaluos mąstyme, ar taip, ar anaip rašyti--Jodkovska (aptarimas) 11:34, 8 kovo 2020 (EET)Atsakyti[atsakyti]
A. Šapoka (kuris cituotas) nėra istorikas.lt.linkedin.com.--SubRE (aptarimas) 13:15, 8 kovo 2020 (EET)Atsakyti[atsakyti]
Ne apie tą Šapoką tada pagalvojau ;) Tokiu atveju žinoma neverta cituoti --Nomad (aptarimas) 19:33, 12 kovo 2020 (EET)Atsakyti[atsakyti]

Po to Jūs preambulę galėsite taisyti, nežinau, kaip geriau. Šiaip nepaprastai gera ir informatyvi Arnoldo Piročkino knyga apie Mickevičių. Labai užkabino informacijos gausa. Bandysiu ieškoti, ar Jonas Čečiotas turėjo butą, į kurį persikraustė Mickevičius, kažkaip man tai įtartina, kad būtų turėjęs butą. Nebent kitas Jonas Čečiotas, nes buvo du Jonai Čečiotai to laikotarpio universitete. Jodkovska (aptarimas) 10:40, 7 kovo 2020 (EET)Atsakyti[atsakyti]

Galvojau apie tai, ką tai reiškia. Dabar skaitau visas tas knygas ir priskaičiau jau iki studijų antro kurso, ypač reikėjo analizuotis įvažiavimo į Vilnių epizodą. Dar reikia sužiūrėti, ar tiek daug kalbų ten buvo mokama 2 kurse, kad pirmame kurse privaloma buvo matematika ir fizika pagal Sniadeckius, tas taip. Vokiečių, ar jis mokėsi vokiečių, dar gal rasiu. Su preambulėmis, sunkiausia. O kad stovi greta Gėtės ir visų kitų parašyta pas Kubilių. --Jodkovska (aptarimas) 19:28, 6 kovo 2020 (EET)Atsakyti[atsakyti]

Grįžti į "Adomas Mickevičius" puslapį.