Organizmų grupės apsaugos būklė (angl. Conservation status) – apsaugos kokybę rodanti rūšį veikiančių poveikių visuma, galinti turėti ilgalaikį poveikį rūšies paplitimui, jos populiacijos gausumui. Priskirta apsaugos būklė parodo ar grupė yra neišnykusi (t. y. ar jos atstovai yra gyvi), ir kaip tikėtina grupei gresia išnykimas netolimoje ateityje. Įvertinant apsaugos būklę, žiūrima ne vien tik į populiacijos gausumą, bet ir į bendrą jos didėjimo ar mažėjimo tendenciją, gebėjimą veistis, žinomas grėsmes ir pan.

Apsaugos sistemos

redaguoti

Tarptautinės raudonosios knygos kategorijos[3] [4]

redaguoti

Apsaugos būklė gali skirtis priklausomai kokiu mastu ji yra taikoma. Pavyzdžiui, nekeliančios susirūpinimo rūšys globaliu mastu gali būti grėsmingai nykstančios viename konkrečiame regione. Ir atvirkščiai, pažeidžiamos rūšys globaliu mastu gali būti nekeliančios susirūpinimo konkrečiame regione, kuriame populiacija yra stabili.

Išnykę

redaguoti
 
Išnykę
Pagrindinis straipsnis – Išnykimas.

Organizmų grupė yra laikoma išnykusi (angl. Extinct, EX) kai nėra pagrįstai abejojama dėl paskutinio individo mirties. Organizmų grupė laikoma išnykusi kai išsamūs tyrimai žinomose ir/arba numanomose buveinėse atitinkamu periodiškumu, priklausomai nuo grupės gyvenimo ciklo bei gyvenimo formos, neužfiksuoja nei vieno individo.

Kai kurios išnykusios organizmų rūšys:

Išnykę laisvėje

redaguoti
 
Išnykę laisvėje

Išnykę laisvėje (angl. Extinct in the Wild, EW) yra apsaugos būklė priskirta organizmų grupei, kurios vieninteliai žinomi gyvi atstovai gyvena nelaisvėje arba, kaip aklimatizuota populiacija, gyvena pakankamai toli nuo ankstesnių buveinių. Organizmų grupė laikoma išnykusi laisvėje kai išsamūs tyrimai žinomose ir/arba numanomose buveinėse atitinkamu periodiškumu, priklausomai nuo grupės gyvenimo ciklo bei gyvenimo formos, neužfiksuoja nei vieno individo.

Kai kurios išnykusios laisvėje organizmų rūšys:

Ne visos išnykusios laisvėje rūšys yra nykstančios ar retos. Pavyzdžiui, Raudonuodegis juodasis ryklys, nors ir yra išnykęs laisvėje, tačiau yra įprastinė akvariumo žuvis.

Reintrodukcija yra sąmoningas rūšių paleidimas iš nelaisvės į natūralias buveines, kuriose anksčiau jos natūraliai gyveno tačiau išnyko, arba perkėlimas iš kitų vietų, kuriose rūšys išgyveno. Paprastai tai taikoma nykstančioms arba išnykusioms laisvėje rūšims. Gali būti laibai sunku atkurti išnykusias laisvėje rūšis, net jei ir jų natūrali buveinė buvo pilnai atstatyta. Išgyvenimo įgūdžiai, kurie paprastai yra perduodami tėvų palikuonims tėvystės metu, gali būti prarasti, t. y. rūšių genetika gali būti išsaugota, tačiau natūrali memetika - ne.

Grėsmingai nykstantys

redaguoti
 
Grėsmingai nykstantys
 
Tikėtinai išnykę
 
Tikėtinai išnykę laisvėje

Grėsmingai nykstantys arba Kritiškai grėsmingos būklės (angl. Critically Endangered, CR) yra apsaugos būklė priskirta organizmų grupei, kurios atstovams gresia nepaprastai didelė rizika išnykti laisvėje. Pavyzdžiui, jei nustatyta arba numanoma populiacija sumažėja daugiau kaip 80% per paskutiniuosius 10 metų ar per tris kartas, ir mažėjimas nesiliauja, arba jis nėra suprastas, arba jis nėra grįžtamas, tai rūšis pripažįstama grėsmingai nykstančia.

Kai kurios grėsmingai nykstančios organizmų rūšys:

Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija nelaiko rūšį išnykusia kol neatlikti tai patvirtinantys išsamūs tyrimai. Rūšys, kurios galėjo jau išnykti, yra vis dar laikomos kaip grėsmingai nykstančios. Birdlife International, institucija, atsakinga už Tarptautinės raudonosios knygos paukščių dalį, naudoja papildomą apsaugos būklę tikėtinai išnykę (angl. Possibly Extinct, PE), bei rekomendavo ją pripažinti oficialia apsaugos būkle.[5] Birdlife International nenurodė ar reikalinga pripažinti tikėtinai išnykę laisvėje (angl. Possibly Extinct in the Wild, PEW) kaip atskira apsaugos būkle, tačiau yra paminėta, kad Spix's Macaw priskirta ši būklė. Tikėtinai išnykę gali būti laikomi kaip grėsmingai nykstančių subkategorija, pavyzdžiui, Kinijos ežerinis delfinas, kuris yra laikomas grėsmingai nykstančiu, tačiau tikėtinai yra išnykęs.[6]

Nykstantys

redaguoti
 
Nykstantys
Pagrindinis straipsnis – Nykstanti rūšis.

Nykstantys arba Grėsmingos būklės (angl. Endangered, EN) yra apsaugos būklė priskirta organizmų grupei, kurios atstovams gresia labai didelė rizika išnykti laisvėje. Pavyzdžiui, jei nustatyta arba numanoma populiacija sumažėja daugiau kaip 50% per paskutiniuosius 10 metų ar per tris kartas, ir mažėjimas nesiliauja, arba jis nėra suprastas, arba jis nėra grįžtamas, tai rūšis pripažįstama nykstančia.

Kai kurios nykstančios organizmų rūšys:

Pažeidžiami

redaguoti
 
Pažeidžiami

Pažeidžiami (angl. Vulnerable, VU) yra apsaugos būklė priskirta organizmų grupei, kurios atstovams gresia didelė rizika išnykti laisvėje. Pavyzdžiui, jei nustatyta arba numanoma populiacija sumažėja daugiau kaip 30% per paskutiniuosius 10 metų ar per tris kartas, ir mažėjimas nesiliauja, arba jis nėra suprastas, arba jis nėra grįžtamas, tai rūšis pripažįstama pažeidžiama.

Kai kurios pažeidžiamos organizmų rūšys:

Beveik nykstantys

redaguoti
 
Beveik nykstantys
 
Priklausomi nuo apsaugos

Beveik nykstantys arba arti grėsmės esantys (angl. Near Threatened, NT) yra apsaugos būklė priskirta organizmų grupei, kuri buvo ištirta ir pagal įvertinimo kriterijus nebuvo priskirta pažeidžiamiems, nykstantiems ar grėsmingai nyktanstiems, tačiau yra ar bus arti tos ribos netolimoje ateityje. Dėl to Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija pabrėžia beveik nykstančių rūšių nuolatinių tyrimų ir įvertinimų svarbą.

Kai kurios beveik nykstančios organizmų rūšys:

Priklausomi nuo apsaugos (angl. Conservation Dependent, CD) apsaugos būklė anksčiau buvo priskiriama organizmų grupei, kurios atstovai yra priklausomi nuo pastangų apsaugančių nuo gresmės tapti pažeidžiama, nykstančia ar grėsmingai nykstančia rūšimi penkerių metų laikotarpyje. Apsaugos būklė buvo naudojama 1994 metais Pasaulinės gamtos apsaugos organizacijos sudarytame Kategorijos ir kriterijai sąvade (versija 2.3). 2001 metų sąvade (versija 3.1) ji sujungta su beveik nykstančia kategorija, tačiau ji vis dar naudojama Tarptautinėje raudonojoje knygoje rūšims, ištirtoms iki 2001 metų.

Nekeliantys susirūpinimo

redaguoti
 
Nekeliantys susirūpinimo

Nekeliantys susirūpinimo (angl. Least concern, LC) yra apsaugos būklė priskirta organizmų grupei, kuri buvo ištirta ir pagal įvertinimo kriterijus nebuvo priskirta beveik nykstantiems, pažeidžiamiems, nykstantiems ar grėsmingai nyktanstiems. Šios rūšies populiacija yra pakankamai didelė ir plačiai paplitusi. Tačiau rūšys negali būti pripažintomis kaip nekeliančios susirūpinimo kol nebuvo ištirtos ir įvertintos pagal kriterijus. Nekeliančios susirūpinimo rūšys nėra laikomos saugomomis, tačiau Tarptautinė raudonoji knyga įtraukia ir jas. Kitos apsaugos būklės sistemos gali neįtraukti tokių rūšių.

Kai kurios nekeliančios susirūpinimo organizmų rūšys:

2008 metais buvo ištirtas ir įvertintas pagal kriterijus žmogus (lot. Homo sapiens), bei priskirtas kaip nekeliančių susirūpinimo kategorijai.[7] Žmonių populiacija yra plačiai paplitusi, gerai prisitaikanti, auganti. Šiuo metu jai nėra esminių grėsmių lemiančių bendrą populiacijos mažėjimą, nors atskiros subpopuliacijos patiria vietinius mažėjimus dėl ligų, vandens trūkumo, stichnių nelaimių ir kitų faktorių.

Lietuvos raudonosios knygos kategorijos

redaguoti

Išnykusios ir tikėtinai išnykusios

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – Išnykimas.

Organizmų grupė yra priskiriama išnykusios ir tikėtinai išnykusios rūšys (angl. Extinct and probably extinct, 0(EX)) kategorijai, kai nėra pagrįstai abejojama dėl paskutinio individo egzistavimo arba kai neabejojama dėl paskutinio individo egzistavimo, tačiau nėra atlikti išsamūs tyrimai žinomose ir/arba numanomose buveinėse atitinkamu periodiškumu, priklausomai nuo grupės gyvenimo ciklo bei gyvenimo formos, kuriais neužfiksuota nei vieno individo.

Kai kurios išnykusios arba tikėtinai išnykusios organizmų rūšys:

Prie išnykimo ribos

redaguoti
Pagrindinis straipsnis – Nykstanti rūšis.

Prie išnykimo ribos (angl. Endangered, 1(E)) esančioms rūšims netolimoje ateityje kyla rimta grėsmė išnykti. Šiai kategorijai nepriskiriamos rūšys, kurių natūralaus arealo pakraščio dalis toje teritorijoje yra nedidelė ir kurioms negresia išnykimas ar kurios nėra pažeidžiamos Vakarų Palearktikos regione.

Kai kurios prie išnykimo ribos esančios organizmų rūšys:

Pažeidžiamos

redaguoti

Pažeidžiamos (angl. Vulnerable, 2(V)) rūšys yra laikomos tokios, kai yra manoma, kad netolimoje ateityje jos gali būti priskirtos nykstančiųjų kategorijai, jei ir toliau veiks tai lemiantys veiksniai.

Kai kurios pažeidžiamos organizmų rūšys:

Retos rūšys (angl. Rare, 3(R)) yra laikomos tokios, kurių mažos populiacijos šiuo metu nėra nykstančios ar pažeidžiamos, bet yra pavojus, kad jos gali tokiomis tapti dėl to, kad rūšys gyvena geografiškai apribotose teritorijose arba yra retai išsidėsčiusios didesniame areale.

Kai kurios retos organizmų rūšys:

Šaltiniai

redaguoti
  1. Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymas
  2. Tarybos reglamentas dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą
  3. 2001 IUCN Red List Categories and Criteria version 3.1
  4. 1994 IUCN Red List Categories and Criteria version 2.3
  5. Butchart, S. H. M., A. J. Stattersfield, and T. M. Brooks. 2006. Going or gone: Defining "Possibly Extinct" species to give a truer picture of recent extinctions. Archyvuota kopija 2012-09-27 iš Wayback Machine projekto.. Bull. B.O.C. 126A: 7-24.
  6. Yangtze Freshwater Dolphin Expedition 2006
  7. Homo sapiens Archyvuota kopija 2010-01-24 iš Wayback Machine projekto.