Apaštališkasis delegatas

Apaštališkasis delegatas yra Vatikano atstovas, neturintis oficialiai pripažįstamo diplomatinio statuso (bei imunitetų, privilegijų) pagal tarptautinę teisę. Jis siunčiamas į valstybes, su kuriomis Vatikanas nepalaiko diplomatinių santykių.

Apaštališkasis delegatas užmezga santykius su vietiniais Bažnyčios hierarchais, bet nesikiša į vietos vyskupų veiklą. Jis informuoja Sostą apie Bažnyčios situaciją atitinkamoje valstybėje ar regione bei jame reziduodamas teikia reikalingą informaciją, susijusią su Vatikanu.