Antro rango flagmanas

Antro rango flagmanas (rus. флагман 1-го ранга) – TSRS Karinio jūrų laivyno (tada vadinto Darbininkų ir valstiečių raudonasis laivynas) karinis laipsnis 1935-1940 m. Atitiko dabartinį laipsnį kontradmirolas, tuometinius Raudonosios armijos laipsnius komdivas (dabartinis generolas majoras) ir komisarų karinį laipsnį divizijos komisaras.

Antro rango flagmano skiriamieji ženklai

Už laipsnį antro rango flagmanas žemesnis buvo pirmo rango kapitonas, aukštesnis – pirmo rango flagmanas. Laivyne to paties lygio inžinerinio techninio personalo laipsnis buvo antro rango inžinierius flagmanas.

Įvestas 1935 m. rugsėjo 22 d. TSRS CVK ir TSRS LKT nutarimu „Apie DVRA vadovaujančio personalo asmeninių karinių laipsnių įvedimą“ (О введении персональных военных званий начальствующего состава РККА). Panaikintas 1940 m. gegužės 7 d. TSRS Aukščiausiosios Tarybos Prezdiumo įsaku „Apie Raudonosios armijos aukščiausiosios vadovybės karinių laipsnių nustatymą“ (Об установлении воинских званий высшего командного состава Красной армии).

Šis laipsnis buvo panaikintas 1940 m. įvedus admirolų laipsnius.

Laipsnio turėtojaiKeisti

Šį laipsnį gavo:


NuorodosKeisti

  1. Булатов В. Н. Адмирал Кузнецов. — М.: Молодая гвардия, 2006. Глава 5. Нарком Флота
jaunesnis laipsnis
pirmo rango kapitonas
(kombrigas)
TSRS Karinio jūrų laivyno laipsniai (1935-1940 m.)
pirmo rango flagmanas
(generolas majoras)
vyresnis laipsnis
pirmo rango flagmanas
(generolas leitenantas)