Antrasis laiškas tesalonikiečiams

keturioliktoji Naujojo Testamento knyga, sudaryta iš 3 skyrių

Antrasis laiškas tesalonikiečiams – vienas iš trylikos, manoma, apaštalo Pauliaus parašytų laiškų.

Tesalonikos krikščionys klaidingai suprato, ką Paulius rašė pirmajame laiške apie antrąjį Kristaus atėjimą. Šiame antrajame laiške nuosekliai išaiškinama, kas turi įvykti. Atrodo, jog krikščionys nesupratę mokymo apie antrąjį Kristaus atėjimą, juos iš dalies suklaidinęs kraštutiniųjų suklastotas laiškas. Jų manymu, Jėzus jau sugrįžęs, tačiau Paulius aiškina, kad pirma turi užeiti pikto dienos (apsireikšti „nedorybės žmogus“). Paulius pabrėžia, kad antrojo Kristaus atėjimo laukimas neturi iškreipti kasdienio krikščioniško gyvenimo praktikos.

Turinys redaguoti

Laiškas pradedamas pasveikinimu ir krikščionių pagyrimu, rašoma apie pikto dienas, užeisiančias prieš antrąjį Kristaus atėjimą. Paulius ramina krikščionis, kalba apie praktinį krikščionio gyvenimą. Laiško pabaigoje – Pauliaus prierašas.[1]

Šaltiniai redaguoti

  1. Biblijos enciklopedija. Alna litera. Vilnius, 1992., 105 psl.

Nuorodos redaguoti