Antecesoriai (lot. antecessores, taip pat lot. antecursores) – raiti kareiviai, kurie keliaudavo žygiuojančios Romos kariuomenės priešakyje, kad surastų vietą stovyklai, paruoštų maisto ir pan. atsargas. Jie nebuvo paprasti žvalgai, kaip kad spekuliatoriai (lot. speculatores) (šaltinyje Hirt. Bell. Afr. 12 kalbama apie speculatores et antecessores equites – raituosius spekuliatorius ir antecesorius); Suet. Vitell. 17; Caes. B. G. v. 47.)

Antecesoriais vadino ir Romos teisės mokytojus (Cod. 1. tit. 17. s. 2. § 9. 11.).

Nuorodos redaguoti