Antanas Vytautas Saulaitis

Antanas Vytautas Saulaitis
Gimė 1906 m. rugsėjo 13 d.
Šiauliai
Mirė 1989 m. birželio 11 d. (82 metai)
Sutuoktinis (-ė) Ona-Marija Lichtenšteinaitė
Vaikai Antanas Saulaitis, Marija Edita Stankus-Saulaitis
Veikla teisininkas, spaudos darbuotojas
Alma mater Vytauto Didžiojo universitetas

Antanas Ksaveras Saulaitis (1906 m. rugsėjo 13 d. Šiauliuose – 1989 m. birželio 11 d.) – Lietuvos teisininkas, spaudos darbuotojas.

Biografija

redaguoti

Baigęs Šiaulių gimnaziją, studijavo Vytauto Didžiojo universitete ir dirbo LR Vidaus reikalų ministerijoje. 19391941 m. Lietuvos Raudonojo kryžiaus reikalų vedėjas.

Nuo 1920 m. priklausė skautų organizacijai. 1924 m. Šiauliuose įkurtos „Gedimino“ draugovės pirmasis draugininkas. 1924 m. kovo 15 d. įsteigtame Šiaulių rajono tunte ėjo tuntininko adjutanto pareigas. 19281930 m. Vyriausiojo skautų štabo adjutantas. Vienas svarbesnių tuo metu jo atliktų darbų buvo Motinos dienos šventės gegužės pirmą sekmadienį įvedimas. 1934 m. Anglijoje baigė Gilvelio vadų kursus. 19351940 m. ir 19451950 m. Lietuvos skautų sąjungos (LSS) tarybos narys.

Nuo 1947 m. balandžio 19 d. vadovavo brolių tuntui Augsburge, bendradarbiavo savaitraštyje „Žiburiai“. 1949 m. gegužės mėn. iš Vokietijos išvyko į JAV. 19511955 m. vienas iš JAV lietuvių bendruomenės steigimo iniciatorių. 1963 m. išrinktas į LSS tarybą, 1966 m. perrinktas ir tų pačių metų gale išrinktas jos pirmininku 3 metų kadencijai. Po to toms pačioms pareigoms perrinktas 1970 ir 1972 m.[1]

Nuo 1929 m. iki 1940 m. su pusantrų metų pertrauka redagavo žurnalą „Skautų aidas“, 19321935 m. jo priedą „Skautų vadas“, 1945–1950 m. „Lietuvos skautų sąjungos vadovybės biuletenį“. 1939 m. ir 1940 m. paruošė skautų kalendorių „Budėk“. 1938 m. išleido „Skiltininko vadovėlį“. JAV 19771979 m. redagavo žurnalą „Mūsų Vytis“, nuo 1965 m. žurnalą „Skautybė“. 19641969 m. JAV lietuvių skautų žurnalo „Skautų aidas“ redaktorius.[2]

Šaltiniai

redaguoti