Antanas Vytautas Dundzila

Antanas Vytautas Dundzila
Gimė 1932 m. liepos 13 d.
Kaunas
Mirė 2015 m. rugsėjo 12 d. (83 metai)
Port Orange, FL, JAV
Veikla inžinierius informatikas, publicistas, redaktorius
Alma mater 1955 m. Ilinojaus universitetas,
1958 m. Kalifornijos technologijos institutas

Antanas Vytautas Dundzila (1932 m. liepos 13 d. Kaune – 2015 m. rugsėjo 12 d. Port Orange, FL, JAV) – JAV lietuvių inžinierius informatikas, publicistas, redaktorius.

Biografija redaguoti

1944 m. pasitraukė į Vokietiją, lietuvių gimnazijoje baigė šešias klases. 1951 m. baigė vakarinę gimnaziją Čikagoje (JAV). 1951–1955 m. studijavo mechaninę inžineriją Ilinojaus universitete, kurį baigęs gavo bakalauro laipsnį. 1958 m. Kalifornijos technologijos institute įgijo magistro laipsnį.

Nuo 1965 m. dėstė įvairius matematikos ir elektroninių skaičiavimo mašinų taikymo kursus Čikagos krašto universitetuose. Informatikų profesinės organizacijos konferencijų organizatorius, dviejų centrinių komisijų pirmininkas ir Čikagos skyriaus pirmininkas. Profesinėje konferencijoje skaitė darbą, pripažintą geriausiu pranešimu.

Dalyvavo skautų veikloje, 19601963 m. Lietuvių skautų sąjungos tarybos pirmininkas. 19861987 m. JAV lietuvių bendruomenės Vašingtono apylinkės pirmininkas. Talkino Amerikos lietuvių bibliotekos leidyklai, pirmininkavo Čikagos Jaunimo centro laikinajai tarybai, mokytojavo Lemonto lituanistinėje mokykloje. Gavęs JAV valdžios Fulbraito stipendiją, 1981 m. rudenį tris mėnesius Vilniuje ir Rygoje skaitė paskaitas apie skaičiavimo mašinas.[1]

1954–1955 m. žurnalo „Lituanus“ steigėjas ir pirmojo kolektyvo vyriausias redaktorius ir vienas iš redaktorių vėliau, 1961 m. redagavo žurnalą „Mūsų Vytis“. Bendradarbiavo rengiant Lietuvių enciklopediją. Publicistinius straipsnius nuolat skelbė JAV lietuvių žurnaluose „Skautų aidas“, „Mūsų Vytis“, „Aidai“, dienraštyje „Draugas“ ir kt.[2] 1974 m. paskelbė tezes „Kompiuteris – lietuviškosios veiklos naujas talkininkas“.

Laimėjo keturis novelių konkursus, 1998 m. gavo JAV lietuvių bendruomenės Žurnalistikos premiją. Visus gautus premijų pinigus paskyrė Lietuvoje atsikuriantiems skautams, Lietuvos pasiuntinybei Vašingtone, bolševizmo aukoms Lietuvoje ir Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijai. 1999 m. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos apdovanotas I laipsnio žymeniu. Tautos fondo narys, 1999 m. išrinktas į Tautos fondo tarybą, jos Veiklos ir informacijos komisijos narys. Skaitė paskaitas Tautos fondo metiniuose susirinkimuose.[3]

Šaltiniai redaguoti

  1. Tautos Fondas, 1943–2002. – New York, 2003. – 111–112 p.
  2. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 114 psl.
  3. Tautos Fondas, 1943–2002. – New York, 2003. – 112 p.