Antanas Varnagiris

Antanas Varnagiris (1850 m. Vidgirėlių kaime, Padovinio valsčius, Marijampolės apskritis – 1918 m., Vilks Bare, Pensilvanijos valstija, JAV) – Romos katalikų kunigas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, gydytojas.

Biografija redaguoti

Augo valstiečių šeimoje. Baigė pradinę mokyklą Daukšiuose, vėliau mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. 1884 m. persikėlė į JAV, dirbo pastoracinį darbą mišrioje čekų–lenkų parapijoje Independence vietovėje (Viskonsino valstija). Bendraminčiai kunigai V. Čižauskas ir Dr. M. Kasakauskas prikalbino jį persikelti į Niujorką, kur norėjo kartu įkurti lietuvišką draugiją, panašią į lenkų „Związek Norodowy Polski“. Šis sumanymas, kaip ir bandymas įkurti lietuvišką parapiją nepavyko, todėl 1886 m. jis pervažiavo į Freeland (Pensivanijos valstija), o vėliau į Plimutą, kur klebonavo mišrioje lenkų–lietuvių parapijoje. Pastarajame mieste 1886 m. lapkričio 22 d. kartu su bendražygiais sušaukė lietuvių katalikų suvažiavimą ir įkūrė Susivienijimą Visų Draugysčių Katalikiškų Lietuviškų Amerike, buvo išrinktas šios draugijos pirmininku. Entuziazmo buvo daug: Antanas Varnagiris telkdamas lietuvius rašė į spaudą (daugiausiai į „Vienybė Lietuvininkų“), ruošėsi net įsteigti lietuvišką vienuolyną ir mokytojų seminariją. Vėliau įkarštis išblėso ir 1887 m., Susivienijimo Antrojo suvažiavimo metu, A. Varnagiris iš užimamų pareigų atsistatydino, likdamas organizacijos dvasios tėvu. 1888 m. atsisakė ir šių pareigų, o 1889 m. metė kunigystę.

1893 m. baigė Pensilvanijos Džefersono medicinos kolegiją (angl. Jefferson Medical College), įgijo teisę užsiiimti medicinine praktika. Nuo lietuviškos veiklos atsiribojo ir iki pat mirties dirbo gydytojo darbą Vilks Bario mieste.

Literatūra redaguoti

  • Kunigas, daktaras Antanas Varnagiris. (Iš Lietuvių Romos Katalikų Susivienijimas Amerikoje), 1956