Antanas Vaičiulaitis

Antanas Vaičiulaitis (1906 m. birželio 23 d. Didžiuosiuose Šelviuose, Vilkaviškio valsčius1992 m. liepos 22 d. Vašingtone, JAV) – Lietuvos diplomatas, rašytojas, vertėjas.

Biografija

redaguoti

Baigė Vilkaviškio „Žiburio“ gimnaziją. Lietuvos universitete studijavo lietuvių ir prancūzų kalbą bei literatūrą, pedagogiką, psichologiją. Prancūzų literatūros studijas gilino Grenoblio ir Sorbonos universitetuose.

Dirbo Lietuvos telegramų agentūroje ELTA. 1940 m. pradžioje Lietuvos užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys paskyrė jį į diplomatinę tarnybą atstovybėje prie Šventojo Sosto Vatikane. Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, nebegalėjo sugrįžti Tėvynėn.

Gavęs kunigo J. Navicko pasiūlymą, išvyko į JAV. Dėstė Marianapolio kolegijoje Thompsone, Fordhamo universitete studijavo anglų ir amerikiečių literatūrą. Scrantono universitete dėstė prancūzų kalbą ir literatūrą. Dvidešimt penkerius metus dirbo „Amerikos balso“ informacinėje agentūroje Niujorke, vėliau Vašingtone.

Dalyvavo skautų veikloje.

A. Vaičiulaičio slapyvardis Aug. Raginis. Žymiausias kūrinys – romanas „Valentina“.

Antanas Vaičiulaitis – XX a. ketvirtojo dešimtmečio kartos rašytojas, išsiskiriantis ypač šviesia humanistine pasaulėvoka ir dėmesiu estetiniam kūrinio formos tobulumui. Vaičiulaitis yra vienas ryškiausių krikščioniškojo humanizmo atstovų lietuvių literatūroje, gretintinas su tokiais XX a. prancūzų ir italų literatūros meistrais kaip Andrė Morua (André Maurois), Fransua Moriakas (François Mauriac), Džiovanis Papinis (Giovanni Pappini). Stilistine kultūra, vakarietiška kūrybine orientacija jis primena Jurgį Savickį ir Henriką Radauską, kaip ir jie, atstovauja brandžiai ir laisvai nepriklausomos Lietuvos meninei kultūrai.

Nuorodos

redaguoti