Antanas Rucevičius

Antanas Rucevičius
Gimė 1880 m. gegužės 30 d.
Pavembriai, Lankeliškių valsčius, Vilkaviškio apskritis
Mirė 1949 m. balandžio 11 d. (68 metai)
Kaunas
Veikla kultūros veikėjas, leidėjas, spaudos darbuotojas, knygnešys


Antanas Rucevičius (1880 m. gegužės 30 d. Pavembriai, Lankeliškių valsčius, Vilkaviškio apskritis1949 m. balandžio 11 d. Kaunas) – Lietuvos kultūros veikėjas, leidėjas, spaudos darbuotojas, knygnešys.

Grupė lietuvių šviesuolių Seinuose 1909 m. Pirmoje eilėje, iš kairės: Kazimieras Būga, Jurgis Šlapelis, Jonas Jablonskis, Kazimieras Jokantas, kun. Juozas Laukaitis. Antroje eilėje stovi, iš kairės: kun. Antanas Sivickas, Juozas Balčikonis, kun. Juozas Vailokaitis, mokyt. Jakūbauskas, Antanas Rucevičius, Juozas Grabauskas.
Antanas Rucevičius (trečias iš dešinės, trečioje eilėje) su „Vilniaus žinių“ redakcijos ir spaustuvės darbuotojais prie Gedimino pilies griuvėsių Vilniuje, 1905.

Biografija redaguoti

18921898 m. mokėsi Liepojos gimnazijoje, nuo 1898 m. – Mintaujos gimnazijoje, 1900 m. grįžo į Marijampolę.

Dalyvavo lietuvių organizacijų veikloje, draudžiamoje spaudoje: žurnale „Varpas“, leidiniuose „Darbininkų balsas“, „Ūkininkas“. Organizavo slaptus lietuviškus spektaklius, rinko tautosaką, platino uždraustą spaudą. Vienas iš slaptos „Artojų draugijos“ organizatorių. 1902 m. išvyko į Kazanę, įstojo į technikos universitetą. 1903 m. areštuotas, įkalintas. 1905 m. grįžęs į Vilnių, dirbo laikraščio „Vilniaus žinios“ redakcijoje.

1908-1910 m. Seinuose leisto Šaltinio redakcijos darbuotojas, 1909 m. redagavo vaikams skirtą leidinį „Šaltinėlis“. 1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvis. 1918 m. įkūrė knygų leidimo bendrovę „Švyturys“ ir jai vadovavo. 1925-1926 m. Valstybės teatro direkcijos narys, 1926 m. – Klaipėdos „Ryto“ spaustuvės vedėjas, 1928-1938 m. – „Spindulio“ spaustuvės vedėjas. Nuo 1945 m. dirbo Pedagoginės literatūros leidykloje. [1]

Bendradarbiavo įvairiuose periodiniuose leidiniuose. Išvertė grožinės literatūros kūrinių.

Bibliografija redaguoti

  • Rugiapjūtė, apsakymų rinkinys, 1905 m.
  • Sunkiaisiais laikais, atsiminimai, 1920 m.

Įvertinimas redaguoti

Pavardė įrašyta Knygnešių sienelėje.

Šaltiniai redaguoti

  1. Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius: Pradai, 1997. – 432-433 psl.