Antanas Petraitis (1861 m., Skirsnemunė1933 m. sausio 25 d., Skirsnemunė) – katalikų kunigas, mecenatas. Vienas pirmųjų lietuvių astronomų.

Biografija

redaguoti

Po Kauno kunigų seminarijos baigimo 1887 m. įšventintas kunigu. Vikaravo Skaudvilėje, Šaukėnų, Papilės bažnyčiose. Caro valdžios buvo vertinamas kaip nepatikimas asmuo. 1905 m. išvyko į JAV, kur dvidešimt penkerius metus tarnavo Čikagos Šv.Juozapo bažnyčios klebonu, įkūrė fondą Lietuvai remti.

Laisvalaikiu domėjosi astronomija, buvo nusipirkęs galingą teleskopą. Savo observatoriją klebonas pavadino KUN. A. PETRAlCZlO ZVAIGZDIU TEMINYCE, Amerikos lietuvių spaudoje jis skelbė straipsnius su nuotraukomis apie astronominius objektus. Tyrinėti dangaus kūnus pas kun. A.Petraitį taip pat rinkdavosi Ilinojaus valstijoje studijavę studentai.[1]

1925 m. per agentus nupirko Zamkaus dvarą (prie Vytėnų), į kurį planavo atgebenti iš Amerikos savo teleskopą. 1930 m. jam atplaukus į Lietuvą paaiškėjo, kad už perkeliamą mokslinę įrangą reikia mokėti muitą. Teleskopo teko atsisakyti, jis liko JAV. Vėliau kunigas A.Petraitis, rūpindamasis jaunimo švietimu, pakvietė vienuolius iš Italijos ir padovanojo jiems dvarą saleziečių centrui įkurti. 1934 m. į Lietuvą atvykę vienuoliai Zamkaus dvare įsteigė Vytėnų saleziečių namus.[2]

Kunigas Antanas Petraitis mirė 1933 m., buvo palaidotas Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčios šventoriuje. 1937 m. vienuoliai perkėlė jo palaikus prie Saleziečių namų teritorijoje tam tikslui pastatytos koplyčios. Antrojo pasaulinio karo metais A.Petraitis buvo perlaidotas Skirsnemunės bažnyčios požemiuose.

Vytėnų mokykloje įrengta ekspozicija apie tauraus kunigo gyvenimą, 2005 m. gegužės 22 d. Skirsnemunės Šv. Jurgio bažnyčioje jam atidengta atminimo lenta.[3]

Šaltiniai

redaguoti

Literatūra

redaguoti
  • Gyvenimo tikslas // sudarė Petra Petraitienė. – Vilnius: Baltijos kopija, 2007 ISBN 978-9955-568-51-3 (Knyga apie kunigą Antaną Petraitį)