Antanas Pagojus

Antanas Pagojus (g. 1950 m. vasario 3 d. Marčiuose, Plungės raj.) – muzikos mokytojas ir chorvedys.

BiografijaKeisti

Baigęs Kantaučių (Plungės r.) aštuonmetę mokyklą (muzikos mokė D. ir P. Aženeckai), 19661970 m. mokėsi Klaipėdos pedagoginėje mokykloje (groti akordeonu mokė J. Jurčius).

Nuo 1970 m. rudens mokytojavo Kantaučių aštuonmetėje mokykloje. 19711975 m. muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute ir Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose (diriguoti mokė M. Laurušaitė ir Fabijonas Sereika).

Nuo 1975 m. rudens Plungės 4-osios (Senamiesčio) vidurinės mokyklos muzikos ir dainavimo mokytojas, vaikų ir vyresniųjų klasių moksleivių chorų, vokalinių ir instrumentinių ansamblių vadovas. Su chorais ir ansambliais surengė daug koncertų, dalyvavo Plungės rajono dainų šventėse ir festivaliuose, respublikinėse ir Klaipėdos krašto dainų šventėse bei kituose kultūros renginiuose. Jaunių chorą parengė 1985 m. respublikinei dainų šventei ir chorų varžyboms, dalyvavo 1996 m. Jaunimo menų šventėje Vilniuje. Ypač ryškių meninių laimėjimų pasiekė su vyresniųjų klasių moksleivių mišriuoju choru (50-60 dalyvių). Choras 1987 m. respublikinės moksleivių dainų šventės konkurse pelnė antrąją vietą, 1989 m. respublikinėje mišriųjų chorų apžiūroje „O toj skambioj dainelėj visa Lietuva“ Vilniuje irgi laimėjo antrąją vietą, 1990 ir 1991 m. dalyvavo vaikų ir jaunimo chorų festivalyje „Dainuok, jaunoji Lietuva“ – pelnė laureato vardą. Choras dainavo 1993 m. Klaipėdos krašto dainų šventėje ir Mažojoje moksleivių dainų šventėje Vilniuje, 1994 m. I ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų šventėse Vilniuje, 1995 m. Žemaičių ir Pamario krašto vaikų ir jaunimo festivalyje, 1996 m. Jaunimo menų šventėje Vilniuje ir 1997 m. Lietuvos moksleivių dainų šventėje Vilniuje – pastarojoje chorų varžybose pelnė laureato vardą. 1997 m. buvo paskirtas Respublikinės moksleivių dainų šventės dirigentu. Dirigavo A. Budriūno " Rudenėlis". Mokytojas vokalinius ansamblius ir solistus parengė „Dainų dainelės“ konkursams – 1982 m. respublikiniame konkurse merginų tercetas tapo laureatu. Kurį laiką chorvedys talkino Plungės kultūros namų mišriajam chorui. Su mišriu choru dalyvavo visose dainų šventėse Vilniuje, Kaune ir Žemaitijos krašto jubiliejinėse šventėse. 1999 m. Antano Pagojaus veikla yra aprašyta ir B. Zubricko Knygoje "Pasaulio lietuvių chorvedžiai" 463 - 464 puslapiuose. 2012 m. ir 2013 m. Laimėjo "Bravo mokytojas" nominaciją. 2012 m. antrą kartą buvo paskirtas Respublikinės dainų šventės dirigentu. Dirigavo A. Noviko " Kelias į mokyklą". Buvo apdovanotas Respublikos švietimo ministerijos padėkos raštu. Plungės savivaldybės padėkos raštu už rajono garsinimą respublikos mastu. 2013 m. su instrumentiniu - vokaliniu ansambliu laimėjo laureato diplomą Lietuvos jaunimo estradinių ansamblių konkurse. Apdovanotas daugeliu Respublikos, rajono savivaldybės. švietimo skyriaus, kultūros centro, mokyklų padėkos raštais ir atminimo medaliais. 2015 m. jo buvusios mišraus choro dalyvės Sandra Pukinskaitė ir Jovita Duoblytė (Dabar Šiaulių rajono Kuršėnų kultūros namų mišraus choro " Melomanai " vadovė ), mokyklos 40- mečio jubiliejui sukvietė Antano Pagojaus buvusius mišrių chorų dalyvius iš visos Lietuvos ir pasivadino" Staigmenos" choru. Ilgokai parepetavę šventės finale sulaukė ilgų, audringų aplodismentų. Dabar Antano Pagojaus mišraus choro " bacila užsikrėtusių" dainininkų yra daugelio Lietuvos chorų gretose. Dėl mokinių mažėjimo Plungės 4- toji vidurinė tapo Senamiesčio mokykla ir joje nelikus vyresnių klasių moksleivių , pasiruošimas dainų šventėms tapo problematiškas. Chorvedys nutraukė veiklą ir kadangi turėdamas didelę patirtį mokyklos Direktoriaus buvo pakviestas ir laimėjęs atrankos konkursą tapo " Garso studijos " vadovu. Ir dabar su būreliu mokinių talkindamas meniniams kolektyvams įgarsinant šventinius koncertus ir dabar yra aktyvus tos bendruomenės narys..

Visuomeninė veiklaKeisti

A. Pagojus yra Plungės rajono dainų švenčių bei festivalių organizatorius ir vyr. dirigentas, 1987 m. respublikinės moksleivių dainų šventės mišriųjų chorų asistentas, 1993 m. Klaipėdos krašto dainų šventės dirigentas ir 1997 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės Vilniuje vyr. dirigentas. 2012 m Respublikinės moksleivių dainų šventės vyr. dirigentas. Rajono švietimo skyriaus vedėjo įsakymu buvo skiriamas rajoninės "Dainų dainelės" komisijos nariu ir jos pirmininku, Chorų ir estradinių konkursų nariu ir pirmininku. Vedė parodomąsias pamokas mokykloje ir respublikiniuose seminaruose. 2015 m. dalyvavo estradinių jaunimo konkurso komisijos pirmininku .

Nuo 1987 m. Plungės rajono muzikos mokytojų metodinės komisijos pirmininkas, daug metų dainavo Plungės kultūros namų kameriniame chore (vadovas prof. Gediminas Purlys, vėliau Alfonsas Vildžiūnas), nuo 1990 m. Lietuvos chorų sąjungos narys (buvo ir valdybos narys). 1989 m. pedagogas apdovanotas Liaudies švietimo pirmūno ženkleliu, o 1994 m. jam suteikta muzikos mokytojo metodininko kvalifikacijos kategorija. 1997 m . su J. Kubiliumi buvo paskirtas atrinkti Žemaitijos regiono orkestrus ir chorus į Respublikinę moksleivių dainų šventę Vilniuje. Iki 2017 m. teikė pagalbą raj. moksleivių kolektyvams , kurie ruošėsi dalyvauti šventiniams koncertams kultūros centre. Dalyvavo generalinėse repeticijose ir diriguodavo finalinėms šventės dainoms.

ŠaltiniaiKeisti

  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.