Antanas Kaminskas (1888)

Antanas Kaminskas (1888 m. sausio 14 d. Troškūnuose, Anykščių r.1956 m. sausio 31 d. Tamaqua, PA, JAV) – vargonininkas ir chorvedys.

BiografijaKeisti

Muzikos pradmenis gavo iš tėvo. 1907 m. vasarą atvyko į JAV, kur fortepijono ir vargonų mokėsi pas pedagogus Mendžiką ir G. Philipotą. Vėliau muzikos mokėsi grigališkojo choralo Pope Pius X School of Liturgical Music Niujorke.

Vargonininkavo ir vadovavo chorams daugelyje parapijų: Dievo Motinos Sopulingosios Kearny, NJ, Šv. Petro ir Povilo Hazeltone, PA, Aušros Vartų New York Cityje, NY, Šv. Antano Throope, PA, Šv. Onos Jersey Cityje, NJ, Šv. Vaitiekaus Bronxe, NY, Švenčiausiosios Trejybės Newarke, NJ, Šv. Petro ir Povilo Tamaqua. Kurį laiką vadovavo „Birutės“ chorui Harrisone, NY.

Nuo 1931 m. rugsėjo 19 d. priklausė ALRK Vargonininkų sąjungai, buvo šios sąjungos Wyomingo Klonio provincijos narys.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.