Antanas Grigoraitis

Antanas Grigoraitis (1883 m. birželio 9 d. Luokėje, Telšių apskr. – ?) – vargonininkas ir chorvedys.

Biografija

redaguoti

Vargonuoti išmokęs pas vietos vargonininką, pradėjo vargonininkauti savo parapijoje. Vėliau mokėsi Rokiškio vargonininkų mokykloje pas Rudolfą Lymaną (R. Liehmann).

1902 m. atvykęs į JAV, vargonininkavo ir vadovavo chorams daugelyje lietuvių parapijų: Nekalto Prasidėjimo Sheboygane, WI, Šv. Petro ir Povilo Grand Rapidse, MI, Šv. Juozapo Mahanoi Sityje, PA, Šv. Jurgio Šenandoa, PA, Šv. Andriejaus New Britain, CT, Šv. Kazimiero Amsterdame, NY, ir Patersone, NY, (nuo 1937 m.) ir kitur. Su chorais giedojo bažnyčiose, koncertavo, dalyvavo radijo programose bei tautiniuose renginiuose.

Nuo 1939 m. vadovavo Niujorko lietuvių chorui.

Nuo 1930 m. buvo ALRK Vargonininkų sąjungos narys ir Niujorko-Niu Džersio šios sąjungos provincijos narys.

Šaltiniai

redaguoti
  • Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999.