Antanas Bizauskas (1861 m. liepos 28 d. Vildūnai, Joniškėlio valsčius1937 m. spalio 27 d. Kaunas, palaidotas Kretingoje) – Lietuvos knygnešių organizatorius, kunigas.

Biografija redaguoti

18821886 m. mokydamasis Kauno kunigų seminarijoje dalyvavo lietuvių klierikų būrelio veikloje. Nuo 1886 m. kunigas, nuo 1912 m. pranciškonas. Gavus specialų Romos popiežiaus leidimą, Žemaičių vyskupas Gasparas Cirtautas 1912 m. balandžio 23 d. Kauno Benediktinių bažnyčioje apvilko kunigą Antaną Bizauską pranciškono abitu ir suteikė vienuolišką tėvo Pranciškaus vardą. Tą pačią dieną tėvas Pranciškus padarė paprastuosius, o 1912 m. lapkričio 24 d. – amžinuosius įžadus.[1]

18861888 m. Gaurės, Obelių parapijos vikaras. Ten pradėjo platinti draudžiamąją lietuvišką spaudą. Vėliau kunigavo įvairiose Kuršo gubernijos parapijose. 19001905 m. Kretingos, vėliau Vabalninko klebonas. Kretingoje įkūrė slaptą spaudos platinimo organizaciją, per kurią į Mažąją Lietuvą buvo gabenami rankraščiai, o atgal į Lietuvą knygos. Vienuolyne įrengė lietuviškų knygų slėptuvę. Kartu su kitais prievarta į Kretingos vienuolyną uždarytais kunigais leido laikraštį „Kryžius“. Keletą kartų buvo tardytas ir atiduotas policijos priežiūrai. 19181919 m. Kretingos apylinkėse telkė Lietuvos kariuomenės savanorius. Jo pastangomis Lietuvos pranciškonai 1931 m. liepos 13 d. atgavo provincijos teises. Ilgai dirbo Kretingos ir Kauno vienuolynų vyresniuoju, kelias kadencijas – provincijolu.

Kurį laiką redagavo „Šv. Pranciškaus varpelį“, 19131934 m. rengė Šv. Pranciškaus tretininkų kalendorių.[2]

Bibliografija redaguoti

  • Pirmosios komunijos atminimas, 1906 m., latvių kalba
  • Rankvedėlis tretininkams, 1910 m.
  • Trumpas tretininkų katekizmas, 1930 m., 2 leid. 1933 m.
  • Dievo malonių šaltinis, maldaknygė, 1932 m.

Šaltiniai redaguoti

  1. Tėvas Pranciškus Bizauskas: biografija
  2. Antanas Bizauskas. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. III (Beketeriai-Chakasai). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003. 270 psl.