Antanas Žymantas

Antano Žymanto portretinė nuotrauka, 1917 m.

Antanas Žymantas (1879 m. spalio 14 d. Smalkų k. prie Užvenčio1949 m. balandžio 2 d. Čikagoje) – JAV lietuvių spaudos darbuotojas ir visuomenės veikėjas. Rašytojos Žemaitės sūnus.

BiografijaKeisti

Pradžios mokslus baigė Užventyje. Prasidėjus Rusijos–Japonijos karui paimtas į kariuomenę, pabėgo į Prūsiją, o iš ten 1905 m. – į JAV.

Dirbo laikraštyje „Lietuva“. Nuo 1905 m. – Amerikos lietuvių socialistų sąjungos (ALSS) narys.

Studijavo odontologiją, bet metė, nuo 1919 m. dirbo laikraščio „Naujienos“ spaustuvėje. Dalyvavo Amerikos lietuvių visuomeninėje veikloje, surinko nemažai spaudinių, įžymių lietuvių visuomenės veikėjų laiškų, kuriuos perdavė muziejams.