Antanas Šapalas

Antanas Šapalas (1914 m. rugsėjo 16 d. Vartų kaime, dab. Prienų rajonas1945 m. balandžio 19 d. Pucke) – Lietuvos ateitininkų organizacijos veikėjas..

BiografijaKeisti

Baigęs Prienų „Žiburio“ gimnaziją, studijavo chemiją Vytauto Dižiojo universitete. Buvo „Ateities“, „XX amžiaus“, „Ateities spindulių“, „Studentų dienų“ laikraščių bendradarbis. Aktyvus ateitininkas. 1940 m. perorganizavo moksleivių ateitininkų darbą veikti pogrindžio sąlygomis. 1941 m. buvo vienas iš Lietuvių aktyvistų fronto organizatorių, 1941 m. birželio sulikimo dalyvis. Aktyviai priešinosi nacių okupacijai: buvo Prienų „Kęstučio“ kovos būrio ryšininkas, bendradarbiavo slapta leidžiamame laikraštyje „Į laisvę“. 1943 m. buvo išrinktas Studentų ateitininkų sąjungos pirmininku.

Gestapo suimtas 1944 m., tardytas Kauno ir Tilžės kalėjimuose. Nuteistas kalėti Štuthofo koncentracijos stovykloje be teisės gauti laiškus. 1945 m. pavasarį kartu su kitais lietuviais kaliniais Alfonsu Lipniūnu ir Jonu Rimašausku buvo paskirtas įrenginėti ligoninę Putzig (dab. Puckas, Lenkija) miestelyje. Dienomis rinkdavo iš gyventojų patalynę, lovas, o naktimis slaugydavo ligonius. Užsikrėtes dėmėtąja šiltine, mirė. Buvo palaidotas miestelio kapinėse.

1989 m. rugsėjo 16 d. palaikai buvo perlaidoti Lietuvoje, Prienų-Birštono kapinėse. Kapavietėje pastatytas lietuviškas koplytstulpis.

ŠaltiniaiKeisti