Angra Mainjus, Ahrimanas, Anro-manju – vyriausioji blogio dievybė senovės iranėnų religijose. Tamsos, mirties, ligų ir kitokio blogio įkūnijimas. Avestoje piktoji dvasia; vidurinėje persų kalboje Ahrimanas. Angra Mainjus yra gėrio prado Ahūros Mazdos (Ormuzdo) priešingybė, vienas svarbiausių jo varžovų.[1]

Pagal mazdaizmą, pradžioje buvusios dvi dvasios – Ahūra Mazda ir Angra Mainjus. Jas skyrusi tuštuma. Ahūrai Mazdai buvo priskiriamas gerumas, šviesa. Jis buvęs beribis laike, bet ne erdvėje. Ahūra Mazda buvo be jokio blogio, jo nekūrė ir nerėmė, o Angra Mainjus buvo laike ribotas blogio įsikūnijimas.

Nors juos ir skyrė tuštuma, Ahūra Mazda žinojo apie Angra Mainjų, tačiau pastarasis nežinojo apie Ahūros Mazdos egzistavimą. Ahūra Mazda nenorėjo būti ribojamas erdvėje, bet žinojo, kad tada reikės susidurti su Angra Mainjumi, o to jis nenorėjo. Po kurio laiko Angra Mainjus išvydo šviesą anapus tuštumos ir jos užsigeidė. Tada jis sutvėrė šio pasaulio blogio būtybes (daevas), kurios turėjo kovoti su geraisiais Ahūros Mazdos kūriniais (ahūromis). Ahūra Mazda pasiūlė taiką, jei Angra Mainjus gerbs jo kūrinius, bet kai šis atsisakė, Ahura Mazda parodė jo neišvengiamą likimą. Angra Mainjus buvo apstulbintas ir ilgam laikui paniro į tuštumą. Pabudęs stojo į kovą su Ahūra Mazda. Ją galutinai pralaimėjo.

Zurvanizme yra vienas principas, androginiškasis Zurvanas, esantis Visa, apimantis visą gėrį bei blogį ir beribis laike. Jis pagimdęs du sūnus: Ahūrą Mazdą (meilės ir norų išraišką) ir Angra Mainjų, abejonės vaisių. Pirmasis gimęs Angra Mainjus. Taigi, jie yra broliai ir turi vienodas teises į pasaulį.

Anot Vendidados, Angra Mainjus kartu su Ahūra Mazda sukūrė pasaulį, sujungdami blogį ir gėrį. Angra Mainjus sukūrė gyvatę upėje ir žiemą, skėrius, atnešančius mirtį galvijams ir augalijai, plėšikavimą ir nuodėmę, skruzdėles ir skruzdėlynus, netikėjimo nuodėmę, ašaras ir raudas, Pairika Knathaiti virš Keresaspa, puikybę, raganavimą ir t. t. Taip pat 99 999 ligas.

Angra Mainjus bandė sužaloti dieviškąjį pranašą Zaratustrą. Pirmiausia pasiuntė demoną Buiti, kad nužudytų pranašą, bet Zaratustra garsiai pagiedojo „Ahuna-Vairya“ ir demonas pasitraukė. Tada iš šiaurinių sričių atskubėjo pats Angra Mainjus, kad nukreiptų pranašą nuo teisingo kelio, bet šis atsilaikė prieš išmėginimus.

Kaip nurodoma tekstuose, Ahūra Mazda sukūrė 6 (kartais 7) Ameša Spenta, o jo priešininkas Angra Mainjus sukūrė 6 (ar 7) archdemonų tarybą. Tai daevai Aka Manah, Indra, Saurum Taurvi, Zairitša ir Naonhaithya (7-asis – Aešma).

Angra Mainjus būsiąs sumuštas atėjus Saošjantui (arba Išvaduotojui). Tekstuose nurodomos trys sielos, priskiriamos Saošjantui. Trečioji sunaikins blogį ir atkurs teisingumą. Apie atėjimą rašoma tekste „Farvardin Yašt“, kur nurodoma, kad Saošjantas būsiąs Zaratustros sūnus, gimęs iš nekaltos mergelės, vadinamas „visa griaunančiu“ (Yašt 13:142, vendidad 19:5). Jam padėsią draugai, parbloškiantys blogį, teisingai mąstantys, tinkamai kalbantys, tinkamai besielgiantys ir kurių liežuvis niekada neištaria melo. (Yašt 13:142).

Tada pasaulis būsiąs atstatytas, mirusieji prisikelsią ir visi bus nemirtingi. „Angra Mainjaus vardas bus užmirštas“ (Yašt 19:11-12).[2]

Šaltiniai redaguoti

  1. Angra MainjusLietuviškoji tarybinė enciklopedija, I t. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1976. T.I: A-Bangis 233–234 psl.
  2. http://www.spauda.lt/mitai/zoro/ahriman.htm Archyvuota kopija 2009-09-16 iš Wayback Machine projekto.