Anglų kalbos abėcėlė

Anglų kalbos abėcėlė (angl. English alphabet) – lotynų abėcėlės pagrindu paremta abėcėlė, skirta užrašyti anglų kalbai. Šiuolaikinė angliška abėcėlė susideda iš 26 raidžių.

Angliška pangrama („Greita ruda lapė šoka per tingų šunį“), kurioje panaudotos visos abėcėlės raidės

Abėcėlės raidės

redaguoti

Angliška abėcėlė turi didžiųjų ir mažųjų raidžių formas:

Didžiosios raidės A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Mažosios raidės a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Šiuolaikinės anglų kalbos abėcėlės raidžių pavadinimai ir tarimas:

Nr. Raidė Pavadinimas Tarimas
(TFA)
1. A a //
2. B bee /biː/
3. C cee /siː/
4. D dee /diː/
5. E e //
6. F ef /εf/
7. G gee /ʤiː/
8. H aitch/haitch /eɪʧ/
9. I i //
10. J jay /ʤeɪ/
11. K kay /keɪ/
12. L el /εɫ/
13. M em /εm/
14. N en /εn/
15. O o /əʊ/ //
16. P pee /piː/
17. Q cue /kjuː/
18. R ar /ɑː/ /ɑɹ/
19. S ess /εs/
20. T tee /tiː/
21. U u /juː/
22. V vee /viː/
23. W double-u /dʌbljuː/
24. X eks /εks/
25. Y wy /waɪ/
26. Z zed/zee /zεd/ /ziː

Diakritiniai ženklai

redaguoti

Diakritiniai ženklai dažniausiai naudojami pasiskolintuose žodžiuose. Kai tik tokie žodžiai anglų kalboje natūralizuojasi, jie dažniausiai praranda ir diakritinius žodžius, kaip nutiko su senais skoliniais, pavyzdžiui, prancūzišku žodžiu „hôtel“ (liet. viešbutis). Neoficialioje anglų kalboje dėl patogumo ir klaviatūrose trūkstant reikiamų simbolių diakritikai dažnai praleidžiami.

Istorija

redaguoti

Senoji anglų kalba buvo užrašoma runomis.[1] Su krikščionių misionierių atėjimu, maždaug nuo VII a. runas ėmė keisti lotyniška abėcėlė, papildyta kai kuriais simboliais. 1011 m. benediktinų vienuolis vardu Byrhtferð naudojo anglišką abėcėlę, susidedančią iš 23 lotyniškų raidžių (be „J“, „U“ ir „W“), papildytą ampersandu, keturiomis raidėmis, paremtomis anglosaksų runomis: „ȝ“, „ƿ“, „þ“ „Г ir ligatūra „Æ“. Šis variantas atrodė taip:

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z & Ȝ Ƿ Þ Ð Æ

XVI a. buvo pasiūlytos raidės „U“ ir „J“ kaip išvestinės iš „V“ ir „I“, atskiros raidės statusą gavo ligatūra „W“ („VV“). Ligatūros „Æ“ ir „Œ“ gali būti panaudojamos kai kuriuose graikų ir lotynų kilmės žodžiuose, pavyzdžiui, „encyclopædia“ (liet. enciklopedija), tačiau dėl klaviatūrų techninio ribotumo dažnai pakeičiamos į atatinkamas „ae“ ir „oe“.

Bibliografija

redaguoti
  • Michael Rosen (2015). Alphabetical: How Every Letter Tells a Story. Counterpoint. ISBN 978-1619027022
  • Upward, Christopher; Davidson, George (2011), The History of English Spelling, Oxford: Wiley-Blackwell, ISBN 978-1-4051-9024-4

Šaltiniai

redaguoti