Anelė Kaulinytė

Anelė Kaulinytė (1944 m. rugsėjo 14 d. Žalpių miestelyje, Raseinių apskr.) – pianistė, muzikos mokytoja, chorvedė, žinomo muziko Leono Kaulinio duktė.

BiografijaKeisti

1949 m. iš Vokietijos su tėvais atvyko į JAV ir apsigyveno Filadelfijoje, PA. Vaikystėje pradėjo mokytis skambinti fortepijonu, mokėsi Settlemento muzikos mokykloje Filadelfijoje. 1962 m. baigusi North East High School Filadelfijoje, toliau muziką studijavo Temple University College of Music, kur 1965 m. įgijo muzikos mokytojos bakalauro laipsnį, o 1972 m. Philadelphijos mokyklų taryba jai suteikė magistro laipsnį. Vėliau dainuoti dar mokėsi pas vokalo pedagogą R. Wallace, studijavo antropologiją ir psichoanalizę. Dar būdama moksleivė, dalyvavo orkestruose ir choruose, skambindavo koncertuose fortepijonu, dainavo Robert Page universiteto chore, buvo „Vilties" choro koncertmeisterė ir chormeisterė (talkino savo tėvui). Didelis kūrybinis laimėjimas buvo pianistės pasirodymas su Philadelphijos simfoniniu orkestru diriguojant Eugene Ormandy ir su New Yorko filharmonijos orkestru Lincolno centre diriguojant Leonardui Bersteinui.

Nuo 1965 m. mokytojavo Harging Junior High School, vėliau Šv. Andriejaus parapijos V. Krėvės ir kitose lituanistinėse mokyklose vadovavo moksleivių chorams, 19851990 m. buvo vyrų vokalinio okteto koncertmeisterė, nuo 1992 m. Philadelphijos Šv. Andriejaus bažnyčios vargonininkė ir giesmininkė, „Vilties“ mišriojo choro vadovė. Sukūrė dainų chorams ir solistams: „Mano Tėvynė“, „Viltis“, „Rudens svaja“, „Meilė“, „Garbė būti amerikiečiu“, „Viena širdim“, „Kodėl?“, „Atsiminimai“, „Kalėdų naktį“ ir kt. 1992 m. išleistas rinkinys „Dainos Lietuvai“. JAV išleistos septynios dainos albume „Music of America“ (1993), „America Sings“ (1993), „Peace on Barth“ (1994), „Spind of Christmas“ (1995). Su tėvo vadovaujamu „Vilties" choru nuo 1961 m. dalyvavo JAV ir Kanados lietuvių dainų šventėse Čikagoje ir Toronte.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.