Andrius Kuprevičius

Andrius Kuprevičius
Gimė 1921 m. rugsėjo 30 d.
Poltavoje, Ukraina
Mirė 1997 m. vasario 27 d. (75 metai)
Klyvlende, JAV
Motina Marija Kuprevičienė
Veikla garsus pianistas, keletą metų vadovavęs ir chorui.

Andrius Kuprevičius (1921 m. rugsėjo 30 d. Poltavoje, Ukraina1997 m. vasario 27 d. Klyvlende, JAV) – garsus pianistas, keletą metų vadovavęs ir chorui.

BiografijaKeisti

Motina Marija Kuprevičienė – pedagogė pianistė, baigusi Maskvos valstybinę konservatoriją, nuo 1921 m. gyveno Kaune ir įsteigė muzikos studiją. Todėl ir Andrius pirmąsias muzikos žinias gavo iš motinos – mokėsi griežti smuiku ir skambinti fortepijonu. Vėliau mokėsi Kauno „Aušros“ gimnazijoje, o 19331939 m. – Kauno konservatorijoje pas prof Lidiją Dauguvietytę-Malko ir prof. Vladimirą Ružickį studijavo fortepijoną.

Baigęs studijas, kaip solistas ir su simfoniniu orkestru koncertavo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. 1940 m. pradėjo dėstyti fortepijoną Vilniaus muzikos mokykloje, 19411942 m. buvo Kauno radiofono muzikos skyriaus redaktorius.

Gavęs stipendiją, 1942 m. pabaigoje išvyko studijuoti į Berlyną pas prof. W. Horbowskj, paskui studijas tęsė Čekoslovakijoje ir Austrijoje, kur koncertavo drauge su M. K. Čiurlionio meno ansambliu. Grįžęs į Lietuvą, vėl daug koncertavo Kaune, Vilniuje ir kitur. 1944 m. pasitraukė į Vakarus.

1946 m. dalyvavo tarptautiniame konkurse Ženevoje – iš 150 geriausiųjų Europos pianistų pateko į dešimtuką ir pelnė garbės diplomą. 19461948 m. koncertavo Vokietijoje, Austrijoje ir Šveicarijoje – vienas ir su simfoniniais orkestrais.

1948 m. atvykęs į Argentiną, aktyviai įsitraukė į muzikinę veiklą: įkūrė savo muzikos studiją, mokytojavo ir koncertavo Pietų Amerikos miestuose, dalyvavo Lietuvių bendruomenės kultūriniame gyvenime. 19511953 m. vadovavo Buenos Airių „Dainos“ chorui, su kuriuo nemažai koncertavo lietuvių kolonijose, su daina ir tautiniais šokiais supažindindamas ir argentiniečius.

Atvykęs į JAV, 1954 m. pradėjo dėstyti fortepijoną Music School Settlement Klyvlende, buvo fortepijono fakulteto dekanas (19681978 m.). Nuo 1971 m. – Cleveland State University Muzikos fakulteto Assistant Professor, nuo 1975 m. – Associate Professor, nuo 1978 m. – tikrasis profesorius, o vėliau – profesorius emeritas. Vadovavo ir fortepijono katedrai.

Be pedagoginio darbo, daug koncertavo JAV, Kanadoje ir Pietų Amerikoje. Be daugelio pasaulio kompozitorių kūrinių, nuolat populiarino ir lietuvių kompozitorių muziką. Kanadoje su seserimi Elena Kuprevičiūte-Bergen, garsia smuikininke virtuoze, į plokštelę įgrojo Broniaus Budriūno „Raudą“, o 1980 m. išleido savo įgrotų kūrinių plokštelę.

A. Kuprevičius, šalia tiesioginių pareigų, dirbo daug kitokių darbų, rengė fortepijono meistriškumo kursus, dalyvavo konkursų žiuri darbe, skaitė paskaitas, domėjosi menais, medicina, sportu, gamta ir politika. Buvo apdovanotas JAV Lietuvių bendruomenės Kultūros premija. Minimas Vokietijos enciklopedijoje „Riemann Musik“ ir kituose žinynuose.

ŠaltiniaiKeisti

Boleslovas Zubrickas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. Vilnius, 1999. Informacijos publikavimui gautas žodinis autoriaus leidimas.