Andrius Bielskis (g. 1973 m.) – Lietuvos filosofas, autorius straipsnių, kuriuose kritikuojamos šiuolaikinės Lietuvos politinės, akademinės ir kultūrinės tendencijos, NK95 judėjimo iniciatorius ir manifesto signataras.

Išsilavinimas, akademinė veikla

redaguoti

Gimęs ir užaugęs Klaipėdoje, Andrius Bielskis 1998 m. Jorko universitete (University of York) apsigynė magistro laipsnį. Politinės filosofijos daktaro disertaciją apsigynė 2004 m. Voriko universitete (University of Warwick). Aštuonerius metus gyveno Didžiojoje Britanijoje, dėstė politinę teoriją ir filosofiją keliuose Europos universitetuose: University of Warwick, Aston University Birminghame, London Metropolitan University, Katholische Universität Eichstätt, Vilniaus, Klaipėdos ir kituose universitetuose. Nuo 2006 metų gyvena Lietuvoje.

Jis yra vienas iš judėjimo Naujoji kairė 95 įkūrėjų, politikos apžvalgininkų, nevyriausybinės organizacijos DEMOS kritinės minties institutas direktorius. A. Bielskis aktyviai rašo straipsnius į Lietuvos bei Anglijos akademinę spaudą, kritikuoja šiuolaikines Lietuvos politines, akademines ir kultūrines tendencijas. Publicistikoje žinomas kaip termino „šiaudinis patriotizmas“ autorius.

Šiuo metu Andrius Bielskis yra MRU politinės teorijos profesorius bei vizituojantis mokslinis darbuotojas Londono Metropolitan universitete.

Andrius Bielskis yra paskelbęs daugelį mokslinių straipsnių ir kelias monografijas.

Savo knygoje Towards a Post-Modern Understanding of the Political From Genealogy to Hermeneutics teigia, jog šiuolaikinis liberalizmas, paremtas John Rawls idėjomis, yra švietimo projekto tąsa. Knygoje klausiama, kokios kitos politinės formos būtų įmanomos, savo ideologija peržengiančios konvencionalųjį liberalizmą.

Savo straipsnių knygoje Demokratija be darbo judėjimo? A. Bielskis rašo apie tai, kaip Lietuvos kairieji intelektualai kartu su Estijos ir Norvegijos akademikais bei profsąjungų aktyvistais pasakoja apie Europos darbo žmonių kovą už žmogaus teises, veiksmingesnį demokratinį atstovavimą, taip pat apie profsąjungų veiklą Lietuvoje bei kituose Europos kraštuose. Tai pirmoji originali kairiosios minties knyga posąjūdinėje Lietuvoje.

Analizuodamas vėlyvuosius Nyčės darbus (Moralės genealogija ir kitus), interpretuoja tekstą, remdamasis Foucault genealogija. Savo veikale parodo, kaip kičas formuoja subjektyvumą ir prasismelkia į šiuolaikines politines institucijas. Nyčės ir Foucault koncepcijos pateikiamos kaip nesugebančios suformuoti darnią politinę bendruomenę, tuo tarpu nagrinėjamų Gadamerio ir MacIntyre idėjos siūlomos kaip alternatyva liberalizmui ir Nyčės genealogijai.

Andrius Bielskis vadovauja politikos analizės centrui DEMOS kritinės minties institutas, kurio tikslas - vykdyti tyrimus ir užsiimti šviečiamąja veikla, kuri skirta gilinimuisi į darbo judėjimą tarptautiniu mastu, stiprinti ir įtvirtinti profsąjunginės veiklos reikšmę Lietuvoje bei ginti žmogaus teises Lietuvoje ir Europoje.

Bibliografija

redaguoti

Knygos:

 • Bielskis, Andrius. Existence, Meaning, Excellence: Aristotelian Reflection on the Meaning of Life. London & Νew York: Routledge, 2017.
 • Bielskis, Andrius. Egzistencija, prasmė, tobulumas. Vilnius: MRU, 2015.
 • Bielskis, Andrius. Apie filosofijos ir meno prasmę. Vilnius: MRU, 2015.
 • Bielskis, Andrius & Knight, Kelvin (red.). Virtue and Economy: Essays on Morality and Markets. Furnham, England & Burlington, USA: Ashgate, 2015.
 • Bielskis, Andrius. Nešventas sakramentas. Ideologija, tikėjimas, išsilaisvinimo politika. Vilnius: Demos, 2014.
 • Bielskis, Andrius (red.). Demokratija be darbo judėjimo? Kaunas: Kitos knygos, 2009.
 • Bielskis, Andrius. Towards a Post-Modern Understanding of the Political: From Genealogy to Hermeneutics. London, New York: Palgrave Macmillan, 2005.


Darbai knygose:

 • Georg Lukács, A Defence of „History and Class Consciousness“ (Tailism and the Dialectic) Istorijos ir klasinės sąmonės gynyba (tailizmas ir dialektika).

London, New York: Verso, 2000, 182p.


Moksliniai darbai ir recenzijos:

 • Does conservative nationalism still dominate in Lithuania? (Ar Lietuvoje vis dar tebevyrauja konservatyvusis nacionalizmas?) Politologija, leidimas: 3 (27) / 2002, 101-110p.
 • Ar liberalizmo išplitimas – grėsmė jo tapatumui? Politologija, leidimas: 4 (36) / 2004, 146-159p
 • Visuotinė terorizmo grėsmė – dar vienas Amerikos neokonservatorių mitas? Politologija, leidimas: 4 (40) / 2005, 088-098p.
 • The politics of resistance and the literary imagination of Albert Camus (Alberto Camus literatūrinė vaizduotė ir pasipriešinimo politika) Darbai ir dienos. Filologija / Lingvistika, leidimas: 48 / 2007, 174-184p.
 • Towards an Alternative Postmodernity: the Local versus the Barbarianism of Market Capitalis (Alternatyvaus post-modernumo link: lokalumas – rinkos kapitalizmo barbarizmas) Athena: filosofijos studijos, leidimas: 3 / 2008, 52-67p.
 • Teleology and Utopia in Alasdair MacIntyre‘s Ethics and Politics (Teleologija ir utopija, Alasdair’io MacIntyre’io еtika ir politika) Sociologija, Socialiniai mokslai, Mintis ir veiksmas, leidimas: 01 / 2008, 48-59p.
 • Multiculturalism and the Politics of Recognition: Jacques Derrida and James Tully (Daugiakultūriškumo ir politinių įsitikinimų pripažinimas: Jaques Derrida ir James Tully) Sociologija. Mintis ir veiksmas, leidimas: 02 / 2009, 40-52p.
 • Bielskis Andrius. Zenonas Norkus. Kokia demokratija, koks kapitalizmas? Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2008, p. 744

Pagrindiniai straipsniai:

 • Towards European Regional Identity: Europe Versus The West (Europos regioninio identiškumo link: Europa – Vakarai) Lietuvos užsienio politikos apžvalga, leidimas: 15-16 / 2005, 170-177p.
 • Towards the conception of post-modern politics: the Aristotelian polis vs. the modern nation-state (Postmodernistinės politikos koncepcijos link: Aristotelio polis – šiuolaikinės nacijos padėtis) Filosofija, Sociologija, leidimas: 3-4 / 2008, 83-89p.
 • Towards a new Account of Hermeneutics: Genealogy versus Hermeneutics (Naujos hermeneutikos sampratos link: genealogija – hermeneutika) Problemos, leidimas: 73 / 2008, 48-59p.
 • Power, History and Genealogy: Friedrich Nietzsche and Michel Foucault (Galia, istorija ir genealogija: Friedrichas Nietzshe ir Michel Foucault) Problemos, leidimas: 75 / 2009, 73-84p.
 • Filosofiniai apmąstymai apie Europos integraciją: Aristoteliškas subsidiarumas – kantiškas universalizmas Problemos, leidimas: 77 / 2010, 92-104p.