Amperas (A) – SI elektros srovės stiprio matavimo vienetas, pavadintas žymaus prancūzų fiziko Andrė Mari Ampero (pranc. Andre-Marie Ampere, 1775-1836) vardu.

Andrė Mari Amperas

Vienas amperas yra lygus vienam kulonui per sekundę:

Apibrėžimas redaguoti

Vienas amperas – stipris tokios pastovios elektros srovės, kuriai tekant dviem lygiagrečiais plonais ir ilgais laidais, esančiais vakuume vieno metro atstumu vienas nuo kito, jų vieno metro ilgio atkarpai tenka 2 x 10-7 N sąveikos jėga[1] (dėl magnetinio poveikio, nes du laidai yra kaip ilgi magnetai, o jų galai – poliai).

Naujas siūlomas apibrėžimas redaguoti

Yra pasiūlyta amperą apibūdinti ne kaip sąveikos jėgą tarp dviejų laidų, o kaip elektrinio krūvio tėkmės per laidininko skersmenį stiprumą (elementarųjį krūvį turinčių dalelių (protonų ar elektronų) kiekį, pereinantį per laidininko skersmenį per vieną sekundę, t. y. maždaug 6,241 5093 x 1018 e).

2005 m. Tarptautinis svarsčių ir matų komitetas (CIPM) pritarė[2] naujo apibrėžimo nagrinėjimui. Siūlymas buvo aptartas 25-ojoje Generalinėje svarsčių ir matų konferencijoje[3], vykusioje 2014 m., tačiau kol kas nutarimo nėra.

Daliniai ir kartotiniai dydžiai redaguoti

Ampero (A) SI daliniai ir kartotiniai dydžiai
Daliniai dydžiai Kartotiniai dydžiai
Reikšmė Simbolis Pavadinimas Reikšmė Simbolis Pavadinimas
10–1 A dA deciamperas 101 A daA dekaamperas
10–2 A cA centiamperas 102 A hA hektoamperas
10–3 A mA miliamperas 103 A kA kiloamperas
10–6 A µA mikroamperas 106 A MA megaamperas
10–9 A nA nanoamperas 109 A GA gigaamperas
10–12 A pA pikoamperas 1012 A TA teraamperas
10–15 A fA femtoamperas 1015 A PA petaamperas
10–18 A aA atoamperas 1018 A EA eksaamperas
10–21 A zA zeptoamperas 1021 A ZA zetaamperas
10–24 A yA joktoamperas 1024 A YA jotaamperas
Dažnai naudojamos reikšmės paryškintos.


Pavyzdžiai redaguoti

Vartotojas (įtampa) Stiprumas amperais
Kišeninio žibintuvėlio lemputė (3,5 V) 0,25
Trijų 100 W lempų sietynas (220 V) 1,36
Greitai užverdantis arbatinukas (220 V) 10
Buitinio elektros saugiklio perdegimo riba 10-20
Automobilio starteris (13,2 V) 500
Žaibas (šimtai megavoltų) 300 000

Norint sužinoti elektros prietaiso vartojamą srovę, pakanka paprastai žinomą to prietaiso galią padalinti iš jo maitinimo įtampos.

Šaltiniai redaguoti

  1. „2.1.1.4 Unit of electric current (ampere)“, SI brochure, aštuntas leidimas, 2014 m.
  2. „7.1 Consultative Committee for Units“, 94th meeting (October 2005) (pdf)
  3. „Resolution 1 of the 25th CGPM (2014)“, 25-oji Generalinė svarsčių ir matų konferencija