Amfetamino darinys

Amfetamino darinys – junginys, struktūriškai panašus į amfetaminą. Paprastai ir poveikis būna panašus. Amfetamino dariniams būdinga trijų anglies atomų grandinė ir prie pirmojo atomo fenilo radikalas (arba pakeistas fenilo radikalas), o prie antrojo – amino grupė.