Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjunga

Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjungaJAV lietuvių kultūros ir savišalpos organizacija, įkurta 1914 m. Čikagoje.

VeiklaKeisti

Rūpinasi lietuvybės išlaikymu, doriniu ir religiniu narių mokymu, profesiniu lavinimu. Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjungos aukščiausias organas – seimas, šaukiamas kas 2 metai. Sąjunga turi dvasios vadus, garbės narių. Žemiausias organizacinis vienetas – kuopos, kurios jungiasi į apskritis. Sąjunga turi 3 skyrius: pašalpų, draudimo ir socialinį.

19161972 m. leido žurnalą „Moterų dirva“. 1957 m. įsteigė stipendijų fondą savo nariams ir jų šeimų nariams, gyvenantiems vienuolynuose, studijuojantiems seminarijose, universitetuose. Nuo 1964 m. sąjunga priklauso Amerikos lietuvių tarybai.

Žymesnės veikėjos: M. Juškienė, U. Gudienė, M. Jokūbaitė, S. Subatienė, M. Vaičiūnienė, S. Sakalienė.[1]

LiteratūraKeisti

  • A. L.R. K. Moterų sąjunga, 1964 m., sąjungos 50 metų jubiliejui.

ŠaltiniaiKeisti

  1. Amerikos lietuvių Romos katalikių moterų sąjunga. Visuotinė lietuvių enciklopedija, T. I (A-Ar). – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001. 438 psl.