Alytaus ekonomija – LDK valstybinė žemės valda, įkurta 1589 m. 1649 m. ją sudarė Alytaus dvaras (83 valakai; jam priklausė ir Alytaus miestas), Alytaus, Varanavo, Krokialaukio, Žuvinto, Krosnos palivarkai ir dvarelis Alytaus girioje prie Šešupės.

Teritorija redaguoti

1783 m. ekonomiją sudarė 3 gubernijos:

Ekonomijoje buvo Alytaus miestas ir 3 miesteliai, 15 raktų, 2318 valstiečių ūkių (tarp jų 1721 lažininkų) ir 180 miestiečių ūkių, gyveno apie 11.500 žmonių, buvo 2700 valakų (57.700 ha) žemių. Per 1795 m. Abiejų Tautų respublikos padalijimą išvedus sieną tarp Rusijos ir Prūsijos, padalintos ir ekonomijos žemės. Ekonomija nustojo gyvavusi; dalis žemių su kaimais ir miesteliais atiteko privatiems bajorų luomo žemvaldžiams.

Šaltiniai redaguoti